Informació sobre els propers cursos de DNV sobre ISO 27001 i ENS

Els Col·legis Oficials d’Enginyeries en Informàtica de Catalunya (COETIC-COEINF), em arribat a un acord amb l’empresa DNV, per a realitzar cursos i Auditories de Certificació i Formació en Seguretat de la Informació.

Actualment, a causa dels Ciberatacs i Delictes Informàtics és necessari incrementar les mesures de seguretat en els sistemes d’informació de les empreses, institucions i entitats publiques. I s’està incrementant la necessitat de tenir Auditors Especialitzats en ENS i ISO 27001.

L’ENS va crear al «Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l'Administració Electrònica», que s’ocupa essencialment d’establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics a través de els principis bàsics i requisits mínims que garanteixin adequadament la seguretat de la informació tractada.

El principal objectiu de l’ENS és crear les condicions necessàries de seguretat en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permetin l'exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.

Totes les administracions, empreses i entitats publiques i les empreses privades que els hi ofereixin alguns serveis estaran obligades a estar certificades del ENS i complir la normativa.

Aquest Juliol es realitzen 2 cursos online.

. Els dies 5, 6 i 7 de juliol esta planificat el curs sobre la norma ISO 27001 i el Esquema Nacional de Seguridad a través de l’aula virtual.
. Els dies 12, 13, 18 i 19 de juliol esta planificat el curs d’Auditor Interno de la norma ISO 27001 a través de l’aula virtual.

Si voleu més informació contacteu amb secretaria@coetic.cat (COETIC).

Recordeu que per obtenir el descompte heu de donar el vostre numero de col·legiat/ada.

Adjuntem document amb més detalls sobre preus i horaris dels cursos.

Tags: 

 

Membres de:

Col·laboren: