El COETIC col·labora en la difusió dels premis RURALapps 2024

El COETIC col·labora en la difusió dels premis RURALapps 2024, organitzats per la Generalitat de Catalunya.

Ruralapps impulsa el desenvolupament de programari embegut, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions d'escriptori, plataformes al núvol o d'altres dels sectors agroalimentari, forestal o del medi rural

El premi per a les dues modalitats s'adreça a qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat un programari funcional per als sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural.

Els programaris presentats poden ser de nova creació o bé estar en fase comercial.

Hi ha dues modalitats del premi cadascuna de les quals dotada amb 5.000 euros. Les nominacions es premien amb 2.000 euros cadascuna.

Ruralapps-ciència ciutadana
Per oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i facilitar l'accés a la informació, en els àmbits agroalimentari, forestal i/o del medi rural.

Ruralapps-professional
Per oferir solucions tecnològiques innovadores a les persones professionals i empreses dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, i millorar els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat. Poden abastar des del procés de producció fins a la comercialització.

Podeu trobar més informació aquí:

https://eu.mittum.com/creativities/showit/c/536961/u/1/md5/4c93ac3ca641a...
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/201...
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/11819718/Public+DOGC+Ord+Bas...

 

Membres de:

Col·laboren: