Sessió d'orientació professional al TecnoCampus Mataró-Maresme (UPF)

El passat dia 25 d’abril del 2023 en Marc Cortada Bertomeu i en Javier Martí Pintanel, Vocal Internacional i Vicedegà de Presidència del COETIC respectivament, van dur a terme una sessió d’orientació professional i ciberseguretat als estudiants de quart curs del Grau en Enginyeria Informàtica del TecnoCampus Marató-Maresme de la Universitat Pompeu Fabra (TCM-UPF).

L’objectiu de la sessió va ser proporcionar informació basada en l’experiència i el coneixement dels ponents que s’espera que sigui d’utilitat en la propera incorporació dels estudiants al món professional.

Pel que fa al bloc d’orientació, es van tractar temes relacionats amb situacions de caire personal a la feina, com per exemple, la síndrome de l'impostor, certes dinàmiques en alguns entorns de treball com la resistència a les noves incorporacions, o com aprendre a encaixar una resposta negativa en un procés de selecció.

També es van tractar temes pràctics dels processos de selecció, com per exemple la preparació de preguntes habituals en una entrevista, preguntes que poden tenir doble sentit, les proves de programació, altres proves tècniques, o la realitat darrere d’algunes promeses per atraure talent, entre altres qüestions.

En el bloc de ciberseguretat, es van exposar aspectes concrets a tenir en compte quan es desenvolupa una aplicació. Es va realitzar una “demo” pràctica, en la qual es van explotar algunes vulnerabilitats comunes en els websites, alhora que es va explicar com mitigar-les.
També es van mencionar els aspectes a considerar quan es dissenya l’arquitectura d’una aplicació, o d’un sistema informàtic d’una empresa. Igualment, es va fer palès com és d’important tenir la seguretat en ment des dels inicis de l’anàlisi i disseny, i quan de rellevant és l’arquitectura informàtica general d’una organització.

Al final del bloc de ciberseguretat, es van facilitar recursos en línia perquè els estudiants interessats poguessin practicar i aprofundir coneixements.

Finalment, i no per això menys rellevant, es va explicar què és i què fa el COETIC. També es va remarcar la conveniència de col·legiar-se pels avantatges i serveis que proporciona la pertinença a aquest col·lectiu professional, entre les quals es destaquen les següents:

  • Assegurança de Responsabilitat Civil Professional (RCP) específica per a l’exercici professional en l’àmbit informàtic.
  • Compte de Google-Workspace del domini @coetic.cat.
  • idCOETIC: signatura digital oficial amb acreditació i identificació com a membre del col·lectiu professional.
  • Opció a participar en els serveis de peritatges TIC, mediació TIC i certificació d’experiència professional.
  • Formació interna.
  • Networking col·legial.
  • Descomptes en formació reglada i postgrau, i en determinats serveis.

La sessió va ser molt ben valorada per part dels estudiants i del professorat. Ens vam proposar intentar repetir-la el curs vinent. El COETIC té vocació i interès en transmetre coneixement als estudiants d’informàtica de les universitats catalanes per facilitar-los la seva incorporació al món professional.
--

Imatge: 

 

Membres de:

Col·laboren: