homologacio

Equivalència i correspondència de títols

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, estableix els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Des de la seva publicació, és notable l'expectació que ha despertat ja que ve a cobrir dos aspectes importants la demanda existeix des de l'adaptació dels títols espanyols al model europeu (reforma de Bolonya):

Equiparació dels antics títols pre-bologna al marc de qualificacions MECES

Des de CONCITI s'han elaborat dues notes de premses parlant sobre l'equiparació dels antics titulats pre-bologna al marc espanyol de qualificacions de l'educació superior (MECES).

El contingut literal de les dues notes són:

1. El pasado viernes, CCII y CONCITI estuvieron reunidos con el responsable de la Secretaría General de Universidades, al que demandaron un trato igualitario al de resto de Ingenierías e Ingenierías Técnicas.

2. Ambos Consejos Generales presentaron la situación en la que se encuentran las titulaciones y profesiones vinculadas con las Ingenierías en Informática.

UK Equipara les titulacions d'enginyeria tècnica correctament

L’agència britànica UK Naric finalment ha equiparat correctament el títol d’enginyer tècnic espanyol a Bachelor Degree, ja que fins ara el reconeixia només com una formació professional de dos anys de duració, causant un perjudici a les persones que volien seguir amb els seus estudis o treballar al Regne Unit.

L'estafa del Pla Bolonya

El títol de l'article és desafortunat. El "Pla Bolonya", la declaració que va assentar les bases de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), no va ser una mala idea en absolut. Les intencions eren bones: establir un sistema de crèdits (ECTS) homologable en l'àmbit europeu i que tingués en compte les hores d'esforç més enllà de les hores estrictament lectives, establir un sistema de titulacions més fàcilment convalidable entre països i introduir titulacions duals de grau i màster per augmentar l'especialització. A part de vestir-ho amb bones intencions de fomentar la mobilitat, la cooperació, la homogeneïtat entre països...

Subscriure a RSS - homologacio
 

Membres de:

Col·laboren: