eAdministració

El MINHAP aprova una ordre que homogeneïtza els criteris de validació i generació de la factura electrònica

Després de 6 mesos de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013 de factura electrònica, l’experiència adquirida respecte als problemes detectats en la presentació i recepció de la factura electrònica a través dels punts generals d’entrada de factures electròniques, la seva anotació en el registre comptable de factures, i posterior tramitació del procediment de conformitat i del reconeixement de l’obligació, han motivat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a aprovar aquesta ordre ministerial a fi d’establir criteris homogeneïtzadors pel que fa a la validació de la factura electrònica i, per tant, a la seva generació.

S'aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017 que estableix els objectius prioritaris en matèria de transparència de l’activitat pública

El Govern ha aprovat el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017, que estableix els objectius prioritaris del Govern en matèria de transparència de l’activitat pública, dret d’accés a la informació i documentació públiques, obligacions de bon govern i foment de la participació ciutadana i mesures de govern obert.

La Seguretat a la Gestió i a l’Intercanvi d’Informació a les Administracions

Diverses sessions durant el mes d'abril, maig i juny.

Subscriure a RSS - eAdministració
 

Membres de:

Col·laboren: