conciti

Espanya és l’únic país de la Unió Europea on l’Enginyeria Informàtica està discriminada #InformáticaSoluciónYA

Com a Degans dels Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica i d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, manifestem el total acord amb la necessitat d’aclarir legalment la situació de les professions a les que representem.

L'aclariment legal és una necessitat òbvia: en l’actualitat s’està produïnt al nostre país una disfunció molt preocupant i seriosa -fins al punt d’afectar a drets constitucionalment reconeguts- entre el món real i el món acadèmic. Aquesta disfunció, que passa pel no reconeixement de les nostres enginyeries com a professions “reglades”, porta a situacions altament contradictòries, com és el fet que per a l’accés a determinades posicions a l’Administració pública per a exercir l’ofici “d’informàtic” ho pugui fer qualsevol enginyer, menys, precisament, els enginyers i enginyeres en informàtica o els enginyers o enginyeres tècnics en informàtica.

Professionals, estudiants i acadèmia exigim resoldre l'anormal situació regulatòria de l'enginyeria informàtica. #InformáticaSoluciónYA

Els estudiants, representats per RITSI (Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática), les universitats, representades per CODDII (Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática) i els professionals, representats per CCII  (Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática) i CONCITI (Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica Informática) reclamem al Govern i al conjunt dels representants polítics que resolguin definitivament l’anormal situació regulatòria de l’enginyeria informàtica tant a nivell acadèmic com professional.

Congrés & Expo ASLAN 2016

El Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica us convida al proper Congrés & Expo ASLAN 2016, que se celebrarà sota el títol "Tecnologies per innovar en empreses, proveïdors de serveis i governs hiperconnectats", els dies 13 i 14 d'abril al Palau Municipal de Congressos de Madrid.

El Consell de Ministres aprova els Estatuts Generals dels Col·legis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General

El Consell de Ministres ha aprovat el 19 de juny de 2015 el Reial Decret d'Estatuts Generals dels Col·legis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General.

El 5 de novembre de 2011, CONCITI aprovava la proposta d'Estatuts dels Col·legis Oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General, que presentava al Ministeri d'Indústria en dies posteriors, per donar compliment a la Llei 21/2009 de Creació del Consell General, des de llavors, els estatuts han estat sotmesos un exhaustiu escrutini i múltiples observacions de diferents ministeris, així com del preceptiu dictamen del Consell d'Estat. A més el tràmit de l'Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals provocar també un retard en la tramitació.

Tags: 

Aprovada la PNL relativa a les titulacions d'Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica

 

L'onze de febrer de 2015, va tenir lloc el debat i aprovació de la Proposició no de Llei presentada una Instàncies del Grup Parlamentari Popular  que a comptat Amb El Suport de Tots Grups Parlamentaris en la Comissió d'Educació i Esport del Congrés dels Diputats.

Aquesta proposició no de Llei, recordem, insta al Govern a:

Pàgines

Subscriure a RSS - conciti
 

Membres de:

Col·laboren: