3D

Nou curs de formació: CAD-Modelat de sòlids

 

Descripció:

El curs proposat pretén presentar les principals eines de modelatge, assemblatge i obtenció de documentació tècnica. Una vegada realitzat, qualsevol dels estudiants del curs que hagi aprofitat adequadament les sessions serà capaç de modelar les peces mecàniques més comuns i haurà adquirit els coneixements necessaris per evolucionar cap al disseny avançat.

Nou curs de formació: CAD-Modelat de sòlids

El curs proposat pretén presentar les principals eines de modelatge, assemblatge i obtenció de documentació tècnica. Una vegada realitzat, qualsevol dels estudiants del curs que hagi aprofitat adequadament les sessions serà capaç de modelar les peces mecàniques més comuns i haurà adquirit els coneixements necessaris per evolucionar cap al disseny avançat.

Els sistemes de disseny assistit per ordinador han evolucionat de forma ràpida i seguida des de solucions bassades en dues dimensions a paquets de disseny integrat en tres dimensions. D’aquesta manera el resultat de l’etapa de disseny es transforma en una maqueta tridimensional del producte dissenyat, la qual es pot usar per obtenir no tant sols els plànols, sinó que per realitzar anàlisis per elements finits, programacions de CNC, representacions fotorealístiques, animacions...

Tags: 

Subscriure a RSS - 3D
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents