Política de privadesa del COETIC

Consentiment explícit

En primer lloc, et recordem que, en col·legiar-te amb nosaltres, ja vas donar el teu consentiment fefaent i explícit pel que fa a la recollida i tractament de les teves dades a una base de dades interna i automatitzada. En concret, el consentiment es va atorgar a través del formulari d’alta (sol·licitud de col·legiació) que vas haver d’emplenar en el moment de la teva col·legiació.

 

Ús de les teves dades personals

 • Principalment i bàsica, necessitem les teves dades per poder gestionar la teva pertinença com a col·legiat al nostre Col·legi. Això inclou, entre d’altres, el possible enviament de missatges de correu electrònic relacionats amb l’operativa diària del COETIC (notificacions de reunions de Junta i/o Assemblea, comunicació de les actes de les nostres reunions, sol·licituds de tercers per a la realització de peritatges, comunicacions sobre el pagament de les quotes col·legials, etc.) o l'enviament postal dels carnets de col·legiat i/o altre marxandatge relacionat.

 

 • Puntualment, també podríem fer servir les vostres adreces de correu electrònic (personals o del Col·legi) per enviar-nos te comunicacions comercials i informatives que probablement seran del vostre interès, per exemple: descomptes en formació universitària -màsters o postgraus- o altra tipus de cursos tècnics; assistència a esdeveniments -xerrades, col·loquis, simposis- relacionats amb el món TIC; notícies rellevants sobre el nostre sector; etc.

 

 • Per últim, també necessitem les vostres dades per complir amb les obligacions legals en vigor (per exemple, 'Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales' i 'Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales') i les que es puguin aprovar en un futur.

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades personals és el COETIC (Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya) amb CIF G62641311 i domicili social al carrer Via Laietana 39, 3a planta, 08003 Barcelona.

 

Delegat de protecció de dades

És la persona física -designada pel Degà i la Comissió de Govern del COETIC- encarregada de protegir les teves dades personals al Col·legi. Sempre podràs contactar amb ell per qüestions relacionades amb la privadesa de les teves dades, bé mitjançant l'adreça de correu electrónic dpo@coetic.cat o bé enviant una carta postal a “COETIC (a/ DPO) - Via Laietana 39 3a planta - 08003 Barcelona”

 

Cessió de dades

Mai no cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats a fer-ho per llei o perquè així ens ho hagis autoritzat prèviament i de manera expressa.

 

Temps de conservació de les dades

Mantindrem les teves dades personals sempre i quan estiguis col·legiat. Si alguna vegada decideixes donar-te de baixa del Col·legi, procedirem a eliminar les teves dades del nostres registres.

 

Mesures de seguretat aplicades

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 de l'RGPD; per tant, hem adoptat les mesures necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d'aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al nostre personal,
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques, tant locals com remotes,
 • Control d'accés a les dades personals,
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

Drets pel que fa a les teves dades

 • Accés o rectificació: pots consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals,
 • Supressió: pots sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals,
 • Oposició o limitació: pots sol·licitar que no es tractin les teves dades o que s'estableixi una limitació pel que fa al seu tractament,
 • Portabilitat: pots sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer que ens autoritzis expressament.
 

Membres de:

Col·laboren: