Quotes col·legials


Quota d'inscripció

Actualment, existeix una quota d'inscripció de 36€ (pagament únic per transferència bancària al compte del COETIC) per incorporar-se com a membre col·legiat del col·legi.

Aquesta quota d'alta serveix per a poder sufragar els gastos administratius d'alta al col·legi, així com el manteniment de la plataforma Google Workspace, el cost de l'assegurança anual de Responsabilitat Civil Professional (RCP), i l'eventual expedició del certificat digital de col·legial (idCOETIC).


Quotes periòdiques

La quota col·legiat al COETIC té una periodicitat trimestral.

L'import de cada quota és de 36€ -que representa 144€/any- i es carregarà a principi dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. La quota trimestral inclou, així mateix, el cost de l'opció Bàsica (cobertura 50.000€) de l'assegurança de responsabilitat civil professional o RCP (més informació sobre l'assegurança al document Assegurança Professional). La quota també inclou el cost del certificat digital de col·legiat (idCOETIC) en cas de que es demani.

L'import de la quota col·legial no s'ha actualitzat durant els darrers setze anys.


Apadrina un col·legiat

La campanya "Apadrina un col·legiat" consisteix a apadrinar (tramitar) la col·legiació d'una altra persona (company d'estudis o de feina, amic, familiar). D'aquesta manera, obtindreu beneficis totes dues parts: un trimestre sense quota per al padrí (tramitador) i primera quota de franc per al nou col·legiat (apadrinat).


1er any de col·legiació gratuïta per a nous titulats

S'ofereix el primer any de col·legiació gratuïta per a totes les persones que, durant el primer any un cop finalitzats els seus estudis de grau en Enginyeria Informàtica, tramitin l'alta al COETIC. Tot i això, aquesta col·legiació podria comportar una petita despesa econòmica corresponent al cost de la tramitació administrativa de l'alta al col·legi.


Doble Col·legiació

Tota persona amb la condició de col·legiat o col·legiada que pugui evidenciar -mitjançant certificat de col·legiat o col·legiada expedit per l'altre col·legi- que es troba col·legiat a qualsevol altre col·legi professional oficial, gaudirà d'un descompte i pagarà una quota trimestral de 24€ en comptes de 36€.

 

Membres de:

Col·laboren: