Per què col·legiar-se?

Pertànyer al Col·legi té, per als professionals de l'enginyeria tècnica informàtica a Catalunya, un valor fonamental: DEFENSAR LA PROFESSIÓ, des de l'única corporació de dret públic legalment legitimada per representar-los, tant a nivell públic com privat. Però tenim altres raons:

 1. Imatge de marca per prestigiar la professió.
 2. Defensa d'atribucions específiques per les persones que disposin dels titols d'enginyeria tècnica en informàtica o grau en enginyeria en informàtica.
 3. Punt de trobada i col·laboració professional.
 4. Informació exclusiva al col·legiat.
 5. Formació especialitzada.
 6. Peritatges informàtics.
 7. Borsa de treball.
 8. Assegurança de responsabilitat civil professional.
 9. Assessoria laboral, fiscal i jurídica.
 10. Serveis concertats a preus competitius.
 11. Servei de Mediació TIC.
 

Membres de:

Col·laboren: