Pre-col·legiació

Tots aquells estudiants de titulacions afins al COETIC podran associar-se amb el COETIC i gaudir dels seus serveis.  Tal i com es reflecteix en l'acord de la Junta de Comissió de govern de l'11 de juliol de 2013 tindrà la qualitat de: "Associated Student" o "Associat Estudiant

Serà qualsevol estudiant de titulació oficial reconeguda per ser membre del COETIC. Haurà de satisfer el 50% de la quota ordinària i no disposarà d’assegurança de responsabilitat civil. Anualment haurà de validar que està estudiant per poder garantir l’estat associated student. 

 

Membres de:

Col·laboren: