Member

En l'afany de modernització del COETIC i d'adequació a normatives i tendències europees, en la Junta de Govern de l'11 de juliol de 2013 els membres del COETIC acordaren dues distincions entre els membres del COETIC: els "Member" i els "Associated". Aquesta distinció pretén facilitar a reflectir el mercat actual de la nostre professió.

Així doncs, qualsevol persona pertanyent al COETIC tindrà la condició de MEMBER quan sigui:

- Col·legiats de ple dret. Persones amb la titulació oficial requerida que tindrant una quota de 36€ trimestrals incloent assegurança de responsabilitat civil.

- Dobles col·legiats. Persona que tingui a part de la titulació universitatria oficial per ser membre de ple dret del COETIC, tingui una altre titulació universitatria que li permeti estar col·legiat en un altre col·lectiu professional. Sempre que demostri que està pagant la quota d’un altre col·legi tindrà un 50% de descompte respecte a la part de quota de col·legial –la part d’assegurança de responsabilitat civil l’haurà d’assumir al 100%.

- Nous col·legiats: són els estudiants que en el primer any d’haver finalitzat els seus estudis disposaran d’un descompte del 100% en la seva quota ordinària. Només hauran d’assumir 5€ en concepte d’alta i validació de dades.

Tots els membres tindran veu i vot dins del COETIC i podran formar part dels seus òrgans de govern de la manera democràtica que marquin els estatuts. A més, disposaran de l'assegurança de responsabilitat civil professional (RCP) específica per a l'activitat de l'enginyeria informàtica, compte Google-Workspace del domini @coetic.cat, signatura digital idCOETIC, etc.

 

Membres de:

Col·laboren: