Associated

Dins de l'afany de modernització del COETIC i d'adequació a normatives i tendències europees, en la Junta de Govern del 11 de juliol de 2013 els membres del COETIC varen acordar dues distincions entre els membres del COETIC: els "Member" i els "Associated". Aquesta distinció preten facilitar a reflectir el mercat actual de la nostre professió.

Així doncs, qualsevol persona pertanyent al COETIC tindrà la condició de ASSOCIATED quan sigui:

 - Adherits (pre-col·legiats per altres col·legis professionals). Seran estudiants que estaran cursan els últims 25% de crèdits de qualsevol de les titulacions oficial reconeguda per ser membre del COETIC. Donat que no pot exercir la seva professió disposarà d’un 50% de reducció de quota i no tindrà assegurança de responsabilitat civil. Anualment haurà de validar que encara està cursant el 25% de crèdits que li resten per finalitzar els seus estudis.

- Estudiant. Serà qualsevol estudiant de titulació oficial reconeguda per ser membre del COETIC. Haurà de satisfer el 50% de la quota ordinària i no disposarà d’assegurança de responsabilitat civil. Anualment haurà de validar que està estudiant per poder garantir l’estat assiciated d’estudiant.

- Professional Associated. Serà qualsevol persona amb titulació universitària que demostri que professionalment desenvolupa la seva taca dins del sector de les TIC i en l’àmbit professional que abarca el COETIC. Haurà de satisfer el 100% de la quota de col·legiat així com la part proporcional de RC que voluntàriament vulgui satisfer.

Tots els membres Associated, tal i com recullen els estatuts, no podran ser reconeguts com a membres amb dret i vot fins que no disposin d’una titulació que els permeti ser reconeguts com a membres de ple dret del COETIC. Dispoaràn però de les avantatges dels serveis que ofereix el COETIC als seus membres així com de bústia electrónica @associated.coetic.org

 

Membres de:

Col·laboren: