Doble col·legiació

Tota persona amb condició de col·legiat o col·legiada que pugui evidenciar que es troba col·legiat en qualsevol altre col·legi professional oficial, gaudirà d'un descompte i només pagarà una quota trimestral de 24€.

Per a acollir-se a aquesta opció, només cal fer-nos arribar, anualment, un certificat on quedi palès que us trobeu col·legiats a un altre col·legi professional oficial i de manera simultània amb el COETIC.

Així, per exemple, si disposeu de les titulacions d'Enginyeria en Informàtica (Màster o antiga Llicenciatura) i Enginyeria Técnica o Grau en Enginyeria Informàtica, podreu pertanyer simultàniament al COETIC i al COEINF amb condicions avantatjoses.  

Per què serveix la doble col·legiació?

Molt fàcil: si has estudiat dues carreres universitàries, per què has de renunciar a una de les titulacions? Tots els Col·legis tenen com a lema la defensa de la professió i, per tant, quants més col·legiats siguem, més  pes tindrem davant la societat i els poders polítics per defensar i realitzar la nostre tasca.  

 

Membres de:

Col·laboren: