Doble col·legiació

Tota persona amb condició de col·legiat/da que demostri que està col·legiat en qualsevol altre col·legi professional, gaudirà d'un descompte i pagarà només el 50% de la quota col·legial (important: no es podrà fer descompte en la part econòmica coressponent a l'assegurança de Responsabilitat Civil, doncs aquesta no es trobar exempta de pagar a la mútua). Així, si un col·legiat que tingui la condició de "doble col·legiat" pagarà un import de 24€ trimestrals en comptes dels 36€ habituals

Per a acollir-se a aquesta possibilitat, només cal fer-nos arribar anualment un certificat on quedi palès que us trobeu col·legiats/des a un altre col·legi professional i de manera simultània amb el COETIC.

Així, per exemple, si disposeu de les titulacions d'Enginyeria en Informàtica (Màster o antiga Llicenciatura) i Enginyeria Técnica o Grau en Enginyeria Informàtica, podreu pertanyer simultàniament al COETIC i al COEINF.  

Per què serveix la doble col·legiació?

Molt fàcil: si has estudiat dues carreres universitàries, per què has de renunciar a una de les titulacions? Tots els Col·legis tenen com a lema la defensa de la professió i, per tant, quants més col·legiats siguem, més  pes tindrem davant la societat i els poders polítics per defensar i realitzar la nostre tasca.  

 

Membres de:

Col·laboren: