Junta Col·legial

 • Degà: Sr. Miquel Conesa Pellicer [@, li, tw]
 • Vicedegà Secretari: Sr. Mario Pareja Nieto [@,li]
 • Vicedegà d'Organització Col·legial i d'Ordenació Professional: Sr. Javier Martí Pintanel [@, li, tw]
 • Tresorer i Vicedegà de Col·legiacions i Serveis al Col·legiat: Sr. Fernando Pérez López [@, li, tw]
 • Vicedegà de Relacions Institucionals i Universitats: Sr. Oscar Planes i Rovira [@]
 • Vocal de Comunicació i Infraestructures: Sr. Ignasi Fernández Hinojosa [@, li, tw]
 • Vocal de Promoció Estudis en Informàtica: Sr. Carles Bonet Papell [@, li, tw]
 • Vocal d’Infraestructures: Sr. Luís Manuel Asensio Royo [@, li, tw]
 • Vocal de Promoció Col·legial Universitària, Empresa i Relacions Institucionals amb l’Administració: Sr. Albano Sanchez-Ossorio [@, li, tw] 
 • Vocal de Suport Tècnic, Corporatiu i Credencials del Col·legiat: Sr. Marc Malagelada Duch [@, li, tw]
 • Vocal d’Emprenedoria i Club d’Emprenedors Col·legiats:  Sr. Albano Sanchez-Ossorio [@, li, tw]
 • Vocal de Servei de Certificacions d’Experiència Professional:  Sr. Òscar Planes i Rovira [@, li, tw]
 • Vocal de Servei de Peritacions Informàtiques:  Sr. Ignacio Cougil Jares [@, li, tw]
 • Vocal de Mercat Professional:  Sr. Jordi Pino Lacosta [@, li, tw]
 • Vocal de Serveis al Col·legiat:  Sr. Eugeni Mayorgas Ortega [@, li, tw]
 • Vocal Internacional:  Sr. Marc Cortada Bertomeu [@, li, tw]
 • Defensora de la Persona Col·legiada: Sra. Assumpció Guasch Petit [@, li, tw]
 

Membres de:

Col·laboren: