Salutació del Degà

Benvolgut/uda col·lega de professió,

Com a degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) i en nom del mateix, et volem presentar el nostre Col·legi i ens alegrarien que confiïs en el COETIC per desenvolupar la teva carrera professional com a membre d'aquest col·legi.

El nostre col·legi és una organització que vetlla per l'excel·lència professional en l’àmbit territorial català de les persones titulades en els actuals Graus en Enginyeria Informàtica i les anteriors Enginyeries Tècniques en Informàtica. Som un col·legi relativament jove, però d’unes professions cada cop més rellevants, tant socialment com econòmica, i que cal posar-les en el valor que els correspon. Per dur a terme aquesta missió, lidero un equip deganal excepcional.

Ens relacionem estretament i col·laborem amb les universitats catalanes en la qualitat i adequació professional real de les titulacions en informàtica, des d’una perspectiva cada cop més internacional, en la que s’enquadra clarament el nostre sector professional.

D’altra banda, estem sempre a disposició de la Generalitat de Catalunya, com a entitat de dret públic que som, per col·laborar en diversos afers on la informàtica és rellevant en l’acció de govern; en especial èmfasi en la necessitat de regular determinades activitats que haurien d’estar restringides a professionals formalment competents i subjectes a un codi deontològic, com són les col·legiades i col·legiats al COETIC.

També som membres i mantenim relacions fluides amb les entitats col·legials catalanes o estatals d’informàtica i enginyeria, on destaquem la nostra filiació a METGEC (Mesa d’Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya) i CONCITI (Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática).

A més, mantenim relacions amb organitzacions i entitats empresarials catalanes, especialment amb les del sector informàtic i tecnològic, on destaquem ser patrons de CTECNO (Cercle Tecnològic de Catalunya).

La vocació del COETIC és de servei a la societat pel que fa a l'aportació beneficiosa o perjudicial de la informàtica; en aquest sentit, oferim a empreses i particulars diversos serveis col·legials i assessoraments, com ara els serveis de mediació, de certificació d’experiència professional, de peritatges i consultoria o ajut en processos de selecció de professionals.

Per descomptat, les persones col·legiades disposen de diversos serveis i facilitats col·legials, com l’assegurança RCP (Responsabilitat Civil Professional) específica per a informàtica, la comunicació en línia com a persona col·legiada (Google Workspace COETIC), signatura digital pròpia (idCOETIC), formacions internes d’interès i networking professional, entre d’altres.

En últim lloc, cal esmentar que tenim subscrits diversos acords d’avantatges socioeconòmics, com per exemple els descomptes en formacions universitàries i institucions de certificació professional, condicions especials amb entitats bancàries, etc.

Rep una cordial salutació,

Javier Martí Pintanel

Degà del COETIC

 

 

Membres de:

Col·laboren: