Comissió de Govern

 

 

Degà

Sr. Miquel Conesa Pellicer [@litw]

Vicedegà Secretari 

Sr. Mario Pareja Nieto [@,li]

 

 

Vicedegà de Presidència

Sr. Javier Martí Pintanel [@litw]

Vicedegà Tresorer

Sr. Fernando Pérez López[@li, tw]

 

 

Vicedegà de Relacions Institucionals

Sr. Oscar Planes i Rovira [@li]

Vicedegà d'Administracions Públiques

Sr. Ignasi Fernández Hinojosa [@litw]

 

 

 

Membres de:

Col·laboren: