Col·legi

 

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, és una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 2/2001, de 9 d'abril, del Parlament de Catalunya (publicada al DOGC del 19 d'abril de 2001). Aglutina els i les Enginyers/es de grau mitjà en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat.

El COETIC té la ferma voluntat de ser un referent del sector TIC a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El col·legi és membre fundador de METGEC (Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya), que és una entitat sense ànim de lucre que agrupa 13 corporacions col·legials que representen uns 15.000 professionals de l’enginyeria a Catalunya, per vetllar pels interessos professionals comuns o transversals. Així mateix el COETIC forma part del CONCITI (Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenierías Técnicas en Informática) pels afers que l'àmbit d'actuació ha de ser necessàriament estatal.

 

Membres de:

Col·laboren: