Alta col·legial

Procediment d'alta col·legial

Si teniu la titulació de Diplomatura en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica (Sistemes o Gestió), Graduat en Enginyeria Informàtica o un títol estranger equivalent -homologat- al de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica, ja podeu ser membres del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) i poder gaudir d'un bon grapat d'avantatges socials i professionals, a més de rebre el recolzament d'una institució pública que representa i defensa la professió.

Estar col·legiat en el COETIC també us dóna el dret d'actuar professionalment en l’àmbit territorial de qualsevol altre Col·legi d’Enginyeria Tècnica en Informàtica d'arreu de l’Estat espanyol. Per engegar el procés d'alta com a membre del Col·legi cal que ens feu arribar per correu electrònic (secretaria@coetic.cat) la següent documentació:

(en el cas de procedir d’un altre Col·legi, caldrà presentar la corresponent certificació acreditativa)

  • Fotocòpia per les duesc cares del document d'identitat
  • Fotocòpia compulsada del títol (o, en cas de no tenir-lo, del resguard de pagament de les taxes d'expedició del mateix). En cas de tractar-se d'una titulació estrangera, ens haureu de fer arribar el corresponent certificat d'homologació.

(la compulsa del títol la podeu realitzar al centre on es van cursar els estudis o qualsevol institució pública: ajuntaments, diputacions, etc.)

  • Dades bancàries on realitzar el càrrec de les quotes.

Si disposeu de certificat electrònic (idCAT o DNIe) podreu estalviar-vos la compulsa del vostre títol i podreu fer la consulta del vostre títol oficial directament a la pàgina web del Ministeri d'Educació.  Al lloc web: trobar un procediment en línia que us permetrà consultar els vostres títols oficials.  Podreu aquí, mitjançant el vostre certificat electrònic emetre una consulta autoritzant al COETIC  per validar que teniu una titulació que us permeti la col·legiació.

El procediment per obtenir el códi d'autorització és:

- Dirigir-se al procediment de Consulta de Títulos Universitarios Oficiales a la seu del Ministeri d'Educació: MECD (Seu electrònica → Catàleg de tràmits i serveis > Gestió i homologació de títols > Estudis universitàris).

Un cop s'hagi realitzat la tramitació de la petició, us farem arribar, per escrit, les vostres dades de col·legiat o col·legiada (número de col·legiat i adreça de correu @coetic.cat).

Si teniu qualsevol tipus de dubte sobre la col·legiació contacteu amb l'adreça secretaria@coetic.cat

 

Col·legiació única

Des de la modificació de la Llei 2/1974 del 13 de febrer, tots els membres d'un Col·legi Professional poden exercir com a professional a tot el territori de l'Estat espanyol. (*) D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes a partir d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça Via Laietana, número 39, 3a planta, 08003 Barcelona o enviant un correu electrònic a secretaria@coetic.cat

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades.

 

Membres de:

Col·laboren: