La Seguretat a la Gestió i a l’Intercanvi d’Informació a les Administracions

Diverses sessions durant el mes d'abril, maig i juny.

En el marc del desplegament de l’eAdministració, les administracions públiques ens enfrontem a dos grans reptes: que la ciutadania confiï plenament en l’accés als serveis públics per mitjans electrònics, i per això l’administració ha de fer que el seu ús sigui fàcil i sense la necessitat d’aportar tota aquella documentació que o bé és innecessària o bé està en poder d’altres administracions; l’altre gran repte, és donar compliment a tots els requisits i controls establerts als esquemes nacionals de seguretat i d’interoperabilitat, de forma integrada amb el cicle de vida dels sistemes d’informació, la gestió documental i els processos.

L’objecte principal del curs és, per una banda, prendre consciència de l’impacte organitzatiu que suposa el compliment de la regulació derivada de la Llei d’accés, i per altra banda, conèixer de la mà d’experts i de professionals amb àmplia experiència en aquesta matèria, quines són les principals línies d’acció d’aquest projecte, quina és la metodologia per a la priorització de mesures, com s’ha d’organitzar la seguretat, com treballar l’inventari d’actius d’informació, les infraestructures de gestió...en definitiva, adquirir un coneixement ampli tant de la normativa com de les eines i infraestructures necessàries per a la seva implantació.

L’estructura del curs permet que les diferents disciplines (jurídica, tecnològica, gestió documental, organització) puguin interactuar entre elles, però també disposaran d’un itinerari amb continguts especialitzats que els hi permetrà aprofundir més en la seva matèria específica, per tornar a confluir novament a la pràctica tutelada que s’incorpora en aquest curs com un element fonamental de l’acció formativa que ha de permetre a l’alumne descobrir per si mateix quina hauria de ser l’estratègia per gestionar en una organització un projecte complex, amb múltiples dimensions, i transformar-lo en una oportunitat per generar confiança i sinèrgies entre tots els professionals que configuren el pilar més important de l’administració electrònica.

Objectius

1.     Comprendre l’impacte organitzatiu i la gestió del canvi que suposa l’adopció dels Esquemes. 

2.     Aprendre a implantar els controls i requeriments dels reials decrets reguladors, de forma integrada amb el cicle de vida dels sistemes d’informació.

3.     Conèixer els aspectes pràctics a considerar en l’aplicació dels Esquemes.

Duració

15 hores

8 hores presencials

7 hores on-line

Programa

1.     Sessió presencial introductòria: introducció als esquemes (5 hores).

2.     Sessions WebEx-on-line  específiques (4 hores):

a. Seguretat de la informació

b. Estratègies bàsiques TI per a la governança de la seguretat

c. Gestió documental i processos

3.     Realització d’una pràctica tutelada (3 hores)

4.     Sessió de presentació i tancament (3 hores)

Sessió presencial introductòriaOrientada a tots els participants, per introduir els aspectes de la regulació que tothom ha de conèixer, amb caràcter general. Aspectes organitzatius i de gestió de canvi en l’adopció dels Esquemes. Reptes jurídics derivats de l’adopció dels Esquemes: signatura electrònica, originals i còpies autèntiques, aprovació de polítiques, convenis d’interoperabilitat i clàusules contractuals amb proveïdors.

Sessió “Seguretat de la informació”. Orientada a personal responsable de la funció de seguretat o, en el seu defecte, responsables de sistemes d’informació, amb enfocament pràctic a la categorització de seguretat i selecció de mesures de seguretat. Sinergia amb LOPD.

Sessió “Estratègies bàsiques TI per a la governança de la seguretat”. Orientada a personal tècnic, amb enfocament pràctic a interconnexió, serveis d’intercanvi de documents, altres serveis d’interoperabilitat i administració electrònica.

Sessió “Gestió documental i processos”. Orientada a personal arxiver-gestor documental , amb enfocament pràctic a la política de gestió de documents, estàndards de generació i custòdia de documents, digitalització de documents i altres anàlegs.

Docents

Nacho Alamillo.

Director de Astrea La Infopista Jurídica S.L.

Mario Alguacil.

Director de Tecnologies i Gestió del Coneixement. Aj. de Sant Feliu de Llobregat.

Josep Matas.

Director Assessoria Jurídica Legalment.

Sessions presencials* previstes

(2 en divendres matins* i 2 on-line en dijous)

Girona: abril(25*), maig(8, 22), juny(6*)

Calendari de sessions:

-25 d’abril, divendres, sessió inicial presencial pel matí (5 hores). de 9 a 14h.

-8 de maig, dijous, sessió on line per la tarda on line, via Webex

-22 de maig, dijous, sessió on line, per la tarda on line, via Webex

-6 de juny: divendres, sessió presencial pel matí (3 hores). de 10 a 13h 

Aula

Diputació de Girona

Casa de Cultura. Plaça de l'Hospital, 6 (Girona)

Inscripció

Període d’inscripció: fins al 12 d'abril de 2014.
Matrícula: Completar la inscripció i enviar a gemma.llonch@uab.cat

Import: 180,00 euros

La inscripció es considerarà formalitzada una vegada abonat el preu del curs.
Ingressar en el c.c. 2013 0692 82 0201956247
Escola  de Prevenció i Seguretat Integral/Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Telèfon: 93 5817042  
Web:  http://www.seguretatintegral.org
          http://www.esaged.com/

Data: 

divendres, 25 abril, 2014 - 09:00 a 14:00
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents