Tècnic Senior de Sistemes

Nom Empresa: 

Ajuntament de Vilafranca del Penedés

Descripció: 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès inicia procés selectiu per a la contractació d'un Tècnic/a Informàtic, podeu consultar les bases i realitzar la sol·licitud al següent enllaç:

http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/ofertestreball.html 

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins el proper dia 3 de maig, a través dels mitjans previstos a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.

Ubicació: 

Vilafranca del Penedès

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

Enginyer/a tècnic/a d'informàtica o telecomunicacions

Arquitectura i Sistemes Operatius. Arquitectura de sistemes. Serveis de xarxa. Sistemes distribuïts. Alta disponibilitat. Clústers. Solucions d’enmagatzematge SAN i NAS. Instal·lació, configuració i gestió de servidors. Infraestructura HP, Administració e ILO. Administració Windows Server 2008 i superiors. Gestió de permisos i Rols. Administració d’Active Directory. GPOs. Actualitzacions i WSUS. Administració Linux. Servidor d’aplicacions JBoss. Continuïtat i recuperació de desastres. Protecció de l’informació. Programació estructurada i orientada a objectes. Scripting i powershell,

Xarxes. Xarxes d'àrea local escalables. Planificació de protocols
d'encaminament. Connectivitat WAN. ACLs. Segmentació de xarxes, tipus
de segmentació. TCP / IP. Serveis i Protocols. Xarxes sense fils, tipus i
característiques. Xarxes Wifi: Estàndards, seguretat i fiabilitat, dispositius.
Servidor Proxy. Model OSI. Instal·lació, administració, monitorització de
xarxes i comunicacions, sistemes i configuració de dispositius CISCO IOS .

Bases de Dades. Llenguatges SQL i PL/SQL. Disseny de BBDD.
Model entitat-relació. Model relacional. Sistemes Gestors de Bases de
Dades ORACLE i MySQL . Real Application Clusters, RMAN. Administració,
Auditoria i Seguretat. Monitorització i administració d'ocupació. Creació i
gestió d’objectes, Optimització del rendiment. Gestió de logs. Detecció i
gestió de bloquejos. Data Warehouse, OLAP, Mineria de Dades, BI i eines
de generació d’informes.

Seguretat. Aspectes legals en l'entorn de les TIC. Legislació en matèria de protecció de dades i mesures tècniques. Tallafocs. Dispositius FORTINET Monitorització, Sistemes de salvaguarda i estratègies de
recuperació. Infraestructura de PKI. Signatura digital. Certificats digitals. Targetes Criptogràfiques. Tècniques de xifrat. Mecanismes de prevenció i protecció. Securització de sistemes i aplicacions.
 

Virtualització. Arquitectures VMware en alta disponibilitat. Administració i manteniment de vCenter i components. Aplicació d’actualitzacions, tuning i anàlisi de rendiment, optimització, monitorització
dels servidors VM i hosts, anàlisi i resolució de problemes, Power CLI, gestió de backups i  snapshots,control d’accés.

Dedicació: 

Temps complert

Referència: 

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

Número places disponibles: 

1

Durada contracte: 

Plantilla de personal laboral.
 

Membres de:

Col·laboren: