Borsa de treball de places de Tècnic superior (informàtica) en l'àmbit d'explotació i sistemes

Nom Empresa: 

Organisme Recaptació Tributària (Diputació de Barcelona)

Ubicació: 

Barcelona

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

ANUNCI de convocatòria de selecció de personal per a la constitució de dues borses de treball de tècnics superiors per a l'àmbit d'explotació de sistemes i per a l'àmbit de desenvolupament informàtic de gestió de la recaptació, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Informàtica de l'ORGT

Es fa públic que mitjançant decret de la Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), de data 10 de maig de 2017, s'ha aprovat la convocatòria dels processos selectius núm. 2/2017/A i 2/2017/B per a la constitució de dues borses de treball de Tècnics Superiors, grup A, subgrup A1, per a l'àmbit d'explotació de sistemes (convocatòria 2/2017-A) i per a l'àmbit de desenvolupament informàtic de gestió de la recaptació (convocatòria 2/2017-B) i les bases reguladores dels processos que es transcriuen a continuaci 

Dedicació: 

Temps complert
 

Membres de:

Col·laboren: