1 plaça de Tècnic mitjà de sistemes

Nom Empresa: 

Ajuntament de Sabadell

Ubicació: 

Sabadell

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria del concurs públic de la borsa de treball per proveir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de sistemes adscrita a sistema i tecnologia de l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS). 

En data 20 d'abril de 2017, per Resolució 2017/22, el President del organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS), ha aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic de borsa de treball per proveir 1 plaça de tècnic/a mitja de sistemes adscrita a sistema i tecnologia de l'organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS).

Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB de data 23 de maig de 2017 amb núm. de registre 022017009134 i es poden recollir al Registre General de l'Ajuntament (c. Indústria núm. 10) o bé consultar a la següent adreça d'Internet: http://www.sabadell.cat.

La presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Convocatòria: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017005628.pdf&1

 

Dedicació: 

Temps complert

Número places disponibles: 

1

Durada contracte: 

Indefinit
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents