SUPORT EN INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Nom Empresa: 

Universtiat Politècnica de Catalunya

Descripció: 

Es tracta d'una plaça de Suport en Informàtica i Comunicacions  per a la UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona que surt a concurs públic. És imprescindible presentar sol∙licitud davant registre com a data límit el 11 de juny. Per a més informació podeu consultar la web http://www.upc.edu/sdp/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/concursos-laborals-externs-temporals/concursos-laborals-temporals/ Resolució 859/2015 de 27 de maig codi  183-05, on trobareu detallats tots els passos a seguir i la informació relativa al concurs (termini de presentació, bases de la convocatòria, requisits, perfil de la plaça, condicions...)

Ubicació: 

Barcelona

Titulació requerida: 

FP - III o Cicle Formatiu Grau Superior

Perfil requerit: 

Competències organitzatives:

Mantenir els recursos informàtics i audiovisuals, tant de hardware com de software.

• Realitzar la gestió bàsica (còpies de seguretat, restaurar fitxers, facilitar l’accés dels usuaris a la xarxa, instal·lació de software específic, ...) dels sistemes informàtics i audiovisuals, d’acord amb el manual d’explotació i els procediments establerts, per facilitar les tasques dels usuaris.

• Realitzar les operacions bàsiques dels equips informàtics (muntatge d’equips, cablejat, configuració, posada en marxa i aturat, control de les condicions …) i el manteniment dels mateixos (detecció i diagnòstic de petites avaries, gestió i seguiment d’incidències, d’acord amb el manual d’explotació i els procediments establerts, per garantir-ne el correcte funcionament.

• Atendre als usuaris en les seves consultes i problemes relacionats amb els sistemes informàtics i audiovisuals, per tal de resoldre'ls o encaminar la solució de manera eficient.

• Recollir suggeriments dels usuaris per millorar el servei.

• Controlar el material audiovisual i informàtic (inventari, préstec, estoc, comandes…) per tal d'assegurar el funcionament dels serveis oferts.

• Control, condicionament i suport a les aules i altres espais docents per les activitats programades.

Competències tècniques:

Coneixements i experiència en:

• Instal·lació, manteniment i configuració de sistemes operatius client (Windows, Linux). 1-2

• Operació de sistemes operatius servidors (Windows, Linux).

• Instal·lació, manteniment i control d’equips i sistemes informàtics i equips i sistemes multimèdia (hardware i software)

• Operacions de connexió d’equipament de xarxa de dades, i de connexió d’equips a la xarxa.

• Equipament audiovisual i multimèdia: so, vídeo, gravació, visualització, videoconferència.

• Tècniques de comunicació i d’atenció a usuaris.

• Ofimàtica i eines de comunicació electrònica.

• Castellà i català llegits, escrits i parlats. Es valoraran els coneixements d’anglès.

Es valorarà l’experiència en funcions similars a les descrites

Competències personals:

Orientació a l’usuari i Comunicació, Organització i Assoliment, Esperit d’Equip i Orientació a la millora

Titulació de formació professional de grau superior (FP2), cicles formatius de grau mitjà, batxillerat o equivalent, preferentment en informàtica o en audiovisuals i multimèdia, o amb capacitat provada en relació al lloc de treball.

Dedicació: 

Temps parcial

Rang Salarial: 

19.38€ bruts anuals

Número places disponibles: 

1

Durada contracte: 

Contracte de relleu per jubilació parcial. Durada vinculada a la duració de la jubilació parcial del treballador/treballadora substituït/ida

Telefon de contacte: 

93.4016167
 

Membres de:

Col·laboren: