Desenvolupador de llibreries de càlcul i aplicacions gràfiques

Nom Empresa: 

AQSENSE SL

Descripció: 

Desenvolupador de llibreries de càlcul i aplicacions gràfiques
relacionades, dins del camp de la visió artificial 3D. S'haurà de
desenvolupar en C++, multiplataforma per a Windows i Linux. Caldrà
entregar codi molt estable i ràpid, i per tant valorarem molt les pràctiques i els coneixements d'estabilitzar i optimitzar programes i llibreries.

Ubicació: 

Girona

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

Requeriments:

* Programació en C++
* Utilització de les biblioteques "boost"
* Desenvolupament i depuració de C++ a GNU/Linux (compilador, enllaçadors dinàmic i estàtic, valgrind, oprofile, ...).
* Coneixements d'enllaçat estàtic i dinàmic.
* Programació concurrent, especialment en multi-core
* Ensamblador d'i686, especialment el generat per compiladors de C++.

Coneixement que es valorarà positivament:

* Optimització de programes sobre X86 sota limitacions de velocitat i
memòria.
* Maneig de dades amb instruccions SIMD.
* Disseny d'UIs amb wxWidgets
* OpenGL
* Desenvolupament i depuració a Windows (windbg, MSVC, mingw, ...)
* Desenvolupament de codi multiplataforma (Windows i GNU/Linux, x86 i
x86_64)
* VHDL per a FPGA.
* Ensamblador de x86_64, especilament el generat per compiladors de C++.
* Programació per aplicacions de càlcul amb GPUs
* Àlgebra linial

Dedicació: 

Temps complert

Número places disponibles: 

1

Durada contracte: 

Periode de prova + indefinit

Els interessats/des poden enviar el currículum a: 

Telefon de contacte: 

972183215
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents