Tècnic de Microinformàtica

Nom Empresa: 

SEMIC SERVEIS INFORMATICS S.L.

Descripció: 

Funcions: - Instal•lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics. - Muntar i configurar ordinadors i perifèrics. - Instal•lar i configurar programari bàsic i d’aplicació. - Replantejar el cablatge i l’electrònica de xarxes locals en entorns petits. - Instal•lar i configurar xarxes locals cablades, sense fil o mixtes i la seva connexió a xarxes públiques. - Instal•lar, configurar i mantenir serveis multiusuaris, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local. - Realitzar proves de funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament. - Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components. - Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant d’errors i pèrdues de dades en el sistema. - Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema per al seu manteniment i l’assistència al client. - Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client. - Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requereixin, per trobar solucions a les necessitats d’aquest. Actituds: - Flexibilitat, adaptabilitat i polivalència. - Orientació a client final. Capacitat de relació i tracte personal. - Capacitat de treball en equip. - Resoldre problemes i prendre decisions. - Esperit innovador i capacitat d’autoaprenentatge.

Ubicació: 

La Seu d'Urgell

Titulació requerida: 

FP - III o Cicle Formatiu Grau Superior

Dedicació: 

Temps complert

Referència: 

FA02198064

Número places disponibles: 

1
 

Membres de:

Col·laboren: