Tècnic/a Web Màster

Nom Empresa: 

El contracte és temporal inicial 1 any

Descripció: 

Empresa líder en el Sector Sanitari cerca un perfil de Tècnic/a Web Màster

Funcions:
- Assegurar que els continguts que és publiquen a la Web (documents, fulletons, baners...) segueixin uns criteris tècnics de publicació.
- Maquetació i programació de pàgines.
- Tractament de imatges i vídeos.
- Suport a la maquetació i disseny per l’enviament d’un Newsletter periòdic.
- Manteniment de la web/intranet, anàlisis i gestió d’incidències i BackOffice i suport a Sistemes.
- Seguiment, anàlisis i repòrting de tràfic i resultats de la Web.
- Suport tecnològic als requeriments de l’equip web/intranet i als usuaris interns (en elements a publicar amb incidències tecnològiques).

El contracte és temporal inicial 1 any, amb jornada complerta de dill. a div. de 9:00h a 17.30h (37,5h/setmanals).

La retribució assignada, segons vàlua professional estaria entre: 22.000€ -24.000€.

Ubicació: 

Barcelona

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

Habilitats/Competències genèriques:
- Experiència en gestió de projectes.
- Alt sentit de responsabilitat.
- Organització i planificació d'activitats.
- Capacitat de resposta a la demanda del client.
- Usuari avançat en eines de disseny gràfic/vídeo.
- Habituat a treballar amb gestors de contingut (inclosa capacitat.
- Habituat a treballar amb xarxes socials.
- Coneixements de SEO, SEM, SMM, SMO.
- Coneixements usabilitat, experiència de usuari, arquitectura de la informació, etc.

Requisits tècnics:
- Coneixements d’Arquitectura de la Informació.
- Desenvolupador web (PHP, CSS3, HTML5, ...) y capacitat d’evolucionar amb el producte que desenvolupem.
- Coneixements de disseny i usabilitat.
- Coneixements a nivell de manteniment de Bases de Dades. (MySQL, SQL Server, ...).
- Coneixements avançats en la eina Drupal (versió 7 o superior).

Dedicació: 

Temps complert

Rang Salarial: 

22.00€ bruts anuals
24.00€ bruts anuals

Número places disponibles: 

1

Durada contracte: 

El contracte és temporal inicial 1 any

Els interessats/des poden enviar el currículum a: 

 

Membres de:

Col·laboren: