El Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya aposta per la mediació

El Departament de Justícia i el Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya signen un conveni per impulsar el coneixement i el recurs a la mediació i altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes. La col·laboració s'estendrà a tots els ordres jurisdiccionals i abastarà els àmbits extrajudicial i intrajudicial

El Departament de Justícia i el Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya han signat un conveni per impulsar el coneixement i el recurs a la mediació i altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes (ADR). A l'acte de signatura hi van assistir el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, Xavier Bernadí, i el degà del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, Miquel Conesa.

Aquesta tasca d’impuls de la mediació i els altres ADR consistirà en accions conjuntes de divulgació, sensibilització i formació bàsica i especialitzada en matèria de mediació; en la participació en activitats de foment, i també en la implementació, el seguiment i l’avaluació dels plans pilot que impulsi el Departament de Justícia.

La col·laboració s’estendrà als àmbits extrajudicial (promovent la pràctica de la mediació abans que els conflictes arribin als jutjats) i intrajudicial (per mitjà de derivacions a la mediació) i, en aquest segon àmbit, abraçarà les jurisdiccions civil, penal, social i contenciosa administrativa.

D’aquesta manera, els enginyers tècnics en informàtica s’integren a la llista de col·legis professionals que ja col·laboren amb Justícia en aquest àmbit a través del Centre de Mediació de Catalunya, com ara els col·legis d’advocats, de psicòlegs, de treballadors socials, d’educadors socials o de pedagogs.

El conveni de col·laboració formalitzat amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya respon a l’aposta del Govern per enfortir una xarxa institucional amb els operadors i els professionals implicats en la mediació, sigui des de l’Administració de justícia, des dels col·legis professionals o des d’altres corporacions públiques, com cambres de comerç o universitats.

Alhora, l'acord signat se suma a altres iniciatives dels darrers anys, entre les quals hi ha un pla pilot de foment de la mediació contenciosa administrativa, conjunt amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya; la creació d’un equip pioner per promoure la mediació als jutjats, amb la col·laboració del Deganat de Barcelona; o el disseny d’una nova política pública de mediació que, actualment, està impulsant el Departament de Justícia.

 

Font notícia original: http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/coet

 

 

Membres de:

Col·laboren: