Signat conveni de col·laboració per al nostre nou Servei de Mediació

El COETIC va signar, el passat dia 10 de juny, un conveni de col·laboració amb l’advocat Sergio de Juan-Creix, per garantir l’excel·lència en la posada en marxa del nou Servei de Mediació del Col·legi, així com el suport jurídic necessari, actuant el Sergio com a co-mediador.

Per part del Col·legi, l’acord el va signar el nostre Degà (Sr. Miguel Conesa) amb la presència del coordinador del Servei de Mediació i Vicedegà de Relacions Institucionals (Sr. Òscar Planes), a les nostres oficines de Via Laietana 39.

El COETIC ha signat un conveni de col·laboració amb l’advocat Sergio de Juan-Creix per garantir l’excel·lència en la posada en marxa del Servei de Mediació, i  el suport jurídic necessari actuant com co-mediador. L’acord l’ha signat el Degà Miguel Conesa amb la presència del coordinador del Servei de Mediació Oscar Planes.

 

 

Membres de:

Col·laboren: