Participació en la construcció d'un mapa de certificacions pel Marc Professional TIC Europeu

En el context de l'Agenda Digital 2020 de la Unió Europea, s'está duent a terme la iniciativa European ICT Professionalism, que a l'estat espanyol lidera el CCII amb la col·laboració de CONCITI i COETIC.
 
Aquesta iniciativa contempla diverses accions interessants, i una d'elles és la elaboració d'un Mapa de Certificacions Professionals del nostre sector (ICT Certification Map).
 
Aquesta acció té com a objectiu millorar el coneixement, comprensió, utilització i valorització de les certificacions TIC, tant a nivell individual (especialització, evolució professional, etc) com organitzacional (empreses del sector TIC, empreses usuàries de les TIC, organitzacions professionals, empreses de selecció de personal, administracions públiques, etc).
 
Per assolir aquest objectiu implementarem una eina de visualització (mapa) de les certificacions TIC a partir de la construcció d'una base de dades de certificacions amb enfocament de Dades Obertes (Open Data), de manera que la seva evolució i aprofitament sigui d'ús públic per a totes les parts interessades.
 
El mapa es construeix i evoluciona en primer lloc amb les aportacions realitzades pels professionals del sector i addicionalment de les empreses, organitzacions i qualsevol actor interessat en l'àmbit de les certificacions TIC, de manera que el mapa recolli especialment les certificacions més difoses, valorades i rellevants professionalment i sectorial.
 
L'enfocament per construir el mapa és incremental: la primera versió del Map de Certificacions TIC es construirà com a pilot a l'estat espanyol, i en la mateixa s'inclouran fonamentalment les certificacions professionals, restan les certificacions d'usuari amb una menor prioritat i com a objectiu per a la evolució incremental en futures versiones.
 
Per això, ens cal la col·laboració de tots els professionals, omplint el formulari que hem preparat per introduir dades de certificacions professionals que coneixem i valorem. Només comporta uns minuts omplir el formulari i éstà accessible en  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ICTcertificationMap
 
A més de participar omplint el qüestionari, instem també a difondre aquesta iniciativa entre les persones, empreses i organitzacions en general amb les que es tingui contacte i que puguin estar interessades en aquesta activitat. En particular, és d'interés per als actors relacionats amb la formació i les certificacions TIC, així com els estaments involucrats en la selecció de personal.
 
Més informació sobre el mapa de certificacions:  http://www.ictcertificationmap.eu/

Formulari per a introduir dades de certificacions professionals: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ICTcertificationMap

 
 

Membres de:

Col·laboren: