Resultat de l'enquesta sobre el talent femení a les TIC

L’objectiu d’aquesta enquesta ha estat explorar, identificar i analitzar la incorporació, retenció i promoció de les dones ocupades al sector TIC, tenint en compte les dimensions educativa, competències laborals, l’entorn de treball, els trets familiars i els usos del temps. L’enquesta forma part d’una sèrie de metodologies quantitatives i qualitatives desenvolupades dins del projecte “GENTALENT: Incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies”.

La vam posar en marxa com a enquesta online de 20 minuts de durada entre els mesos d’abril, maig i juny de 2016. Per això, es va convidar a dones que treballen a empreses del sector de les tecnologies. La difusió de l’enquesta va utilitzar diferents canals, el més important de tots va ser la Cambra de Comerç a través de l’Observatori dona, empresa i economia a qui agraïm especialment la seva colaboració.

També fem extensiu aquests agraïm al col·legis professionals COETIC (Col·legi d'Enginyers Tècniques i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya) i COITT (Col·legi d'Enginyeres Tècnics i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya), Acció10 (Agència del dpt d'empresa i ocupació de la Generalitat per a fomentar la competitividad empresarial), AMIT-CAT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, node de Catalunya), Amics de la UPC, Dones en xarxa i quantes associacions i grups socials a les xarxes socials facebook, twitter, linkedIn han reenviat i respost la nostra crida.

L’enquesta ha estat dividida en cinc blocs:

  • Desenvolupament professional (trajectòria, accés i promoció a feines del sector de les tecnologies)
  • Competències formals i informals
  • Condicions laborals i clima de treball
  • Vida familiar i gestió del temps
  • Dades demogràfiques

L’enquesta es va sometre a un pre-test amb assessores del projecte, expertes en enquestes, en recursos humans i en organització del treball així com a dones que estan treballant amb les tecnologies.

La tasa de resposta final ha estat de 326 dones encara que és variable entre les preguntes del qüestionari depenent del tipus de perfil i la voluntarietat de la pregunta. La població femenina ocupada al sector de les tecnologies, segon l’EPA, segon trimestre, les estimava en 168.908 per el conjunt de l’estat Espanyol. Una de cada quatre persones que van accedir a l’enquesta la van respondre.

Podeu accedir a l'enquesta a través del document adjunt o fent clic aquí.

Font imatge: Gentalent.

 

Membres de:

Col·laboren: