Procés de preselecció EURES/SOC conveni CAT/BW (Alemanya)

El COETIC, com a institució professional de dret públic catalana, col·labora amb la Generalitat de Catalunya en diversos afers de caire públic relacionats amb l’àmbit professional de la informàtica.

Una de les col·laboracions que realitza el COETIC des de fa temps està en relació amb el servei de mobilitat professional EURES de la Unió Europea a través del SOC del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest servei fomenta diverses accions de mobilitat professional, entre les quals està el conveni de col·laboració entre els governs de Baden-Württemberg (Alemanya) i Catalunya per fomentar la mobilitat professional entre ambdós territoris.

Dins aquest marc convencional, a través del SOC/EURES, cada sis mesos es realitza un procés de selecció de persones interessades de diferents àmbits professionals, que han de tenir la condició de desocupats o una situació laboral precària (d’acord amb el seu àmbit professional i preparació acadèmica).

Un dels àmbits professionals pel qual s’aplica el conveni és l’informàtic i és precisament on col·labora el COETIC en la preselecció de candidats, els quals ja no hauran de superar aquesta fase de manera regular. En definitiva, la funció del COETIC en aquests processos és la preselecció de professionals de l’àmbit informàtic per a EURES/SOC per tal d’accedir als seus programes de facilitació de la mobilitat professional, que inclouen formació i ofertes de llocs de treball.

Actualment, està en curs la preselecció per accedir a la formació gratuïta i intensiva en alemany fins a nivell B2 (equivalent al C de català). Aquesta formació es durà a terme des del 22 de març fins a l’estiu de manera intensiva, 4 hores/dia, de 17:30 a 21:30h, de dilluns a divendres, al Goethe Institut de Barcelona.

En acabar aquesta formació, per als participants que superin la formació en llengua alemanya, a més de la corresponent titulació B2 en alemany, se’ls oferiran diversos llocs de treball per exercir professionalment en empreses de la regió Baden-Württemberg d’Alemanya.

En el nostre àmbit professional, les capacitacions acadèmiques i/o qualificacions professionals equivalents requerides, són les següents:

 • CFGS - ASI / ASIX
 • CFGS - DAI / DAM
 • ETI / GEI (qualsevol especialització)
 • ETI / GEI amb especialització en Enginyeria de Programari
 • ETI / GEI / EI / MEI + Màster en Desenvolupament de Programari

Referent a la condició de precarietat laboral d’aquesta acció de mobilitat, podeu contactar telefònicament amb el COETIC per ampliar informació: +34 934 342 071

El COETIC preseleccionarà als interessats davant l’EURES/SOC sempre i quan es compleixin les següents condicions:

 • Disponibilitat per realitzar la formació de llengua alemanya en el termini, horari i lloc esmentats anteriorment
 • L’acreditació de la titulació i/o experiència, que ho serà si es compleix alguna de les situacions següents i accions associades:
  • Col·legiat/da
  • Professional certificat a través del servei CEPRAL del COETIC
  • Titulat/da CFGS / ETI / GEI *

Els col·legiats/des i/o certificats pel servei CEPRAL del COETIC, només han d’indicar per email el número de col·legiat i/o número de registre de la seva certificació.

Els interessats en ser preseleccionats a través del COETIC per aquest procés formatiu i de mobilitat del servei EURES/SOC, han de comunicar-lo al col·legi abans del divendres 19 de febrer a les 12:00, adreçant un missatge a info@coetic.org amb les següents dades:

 • Nom i cognoms
 • DNI (+número de col·legiat/da si es té aquesta condició)
 • Adreça postal
 • E-mail de contacte
 • Telèfon de contacte
 • Relació de titulacions oficials de l’àmbit informàtic (només CFGS i estudis universitaris)*
 • Relació de certificacions d’adquisició d’experiència professional CEPRAL (número de registre)

(*) Els titulats no col·legiats ni certificats pel servei CEPRAL del COETIC, a més a més, hauran de presentar de manera presencialment en la seu del col·legi l’original o còpia compulsada del seu títol acadèmic dins els horaris habitual d’oficina (9:00 a 14:00 de dilluns a divendres i de 16:00 a 18:00 de dilluns a dijous).

El COETIC verificarà les peticions rebudes i realitzarà la corresponent comunicació al SOC/EURES el dilluns 22 de febrer.

Aquests processos, mentre sigui vigent el conveni esmentat, es duran a terme dos cops a l’any, als mesos de febrer i setembre.

 

Membres de:

Col·laboren: