Fiscalitat bàsica per a no professionals

Fruit d'un acord entre el Col·legi d'Enginyeries Tècniques en Informàtica i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya i el Col·legi d'Economistes de Catalunya us oferim aquest curs de Fiscalitat bàsica per a no professionals, al mateix preu que un col·legiat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. 

Esperem que sigui del vostre interès.
 
Data: 17, 24 i 26 de febrer de 2015.

Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Professora:
Sra. Carme Jover, economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Presentació:
El curs té per objectiu introduir i donar a conèixer la fiscalitat bàsica a empresaris, professionals en general (advocats, enginyers, ...) i particulars, que no són experts en fiscalitat però que volen tenir un coneixement del compliment de les seves obligacions fiscals i de les novetats en matèria tributària que poguessin afectar a les seves operacions amb contingut econòmic, tant a nivell particular com a escala professional o empresarial.

Programa:

1.- Principals fiscals bàsics -Anàlisi fonamental dels impostos més importants

2.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

    a. Subjectes passius

    b. Exempcions i no subjeccions

    c. Subjectes passius

    d. Esquema de liquidació

    i. Anàlisi dels rendiments

    f. Formes de determinació del rendiment net en activitats econòmiques

    g. reduccions, tipus impositius i deduccions

3.- Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

    a. Subjectes passius de l'IVA

    b. Operacions subjectes i no subjectes

    c. Tipus impositius

    d. Repercussió i deducció de l'IVA

    i. Criteri de caixa

4.- Impost sobre Societats (IS)

    a. Subjectes passius

    b. Esquema de liquidació

    c. Principis bàsics

    d. Tipus impositius

    i. Deduccions

5.- Comparativa Impost sobre Societats - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en l'exercici d'activitats econòmiques

6.- Impost sobre Patrimoni (IP)

    a. Subjectes passius

    b. Obligacions de declaració

    c. Béns a declarar

    d. Exempció d'activitats econòmiques i d'accions o participacions de societats

7.- Obligacions fiscals

    a. Alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

    b. Alta d'obligacions fiscals davant l'AEAT

    c. Estudi de les obligacions fiscals mensuals o trimestrals

    d. Estudi de les obligacions fiscals anuals

8.- Retencions aplicables

Més informació i inscripcions aquí

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents