El COETIC participa en una sessió sobre Mercat Laboral a la UAB

En Javier Martí Pintanel, com a Vicedegà d'Ordenació Professional i President de la Comissió de Certificacions Professionals del COETIC, va participar en la sessió sobre el mercat laboral de l'enginyeria informàtica del 19 d'octubre de 2015, adreçat als estudiants del darrer curs del grau en enginyeria informàtica de l'Escola d'Enginyeria de la UAB, juntament amb ATI i Talentia Gestió.

Dins aquesta sessió, el COETIC va explicar als estudiants les misions del Col·legi envers l'enginyeria informàtica i els seus serveis al col·lectiu col·legiat i a la societat, així com la visió actual de les diferents professions de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i el futur de les mateixes com a professions d'alta transcendència socio-econòmica en el segle XXI.

Els recursos que el Col·legi posa a l'abast dels seus col·legiats, que amb la seva membresia garanteixen encara més la seva tasca professional de qualitat davant els seus contractadors, com per exemple l'assegurança de responsabilitat civil específica en informàtica, l'adreça de correu corporatiu de l'institució, l'assessoria jurídica, formacions professionalitzadores, avantatges per a col·lectius, etc., així com la possibilitat de participar en diverses comissions i comitès de serveis públics i privats que el col·legi ofereix a la societati, com les peritacions informàtiques, sessions formatives i divulgatives, les certificacions d'experiència professional, etc.

La sessió va finaltizar amb múltiples qüestions plantejades pels estudiants als ponents, fruit fonamentalment de les inquietuts dels estudiants per la seva pròxima entrada al món professional, en haver finalitzat la seva capacitació, de base i alt nivell, per exercir en l'àmbit professional de l'enginyeria informàtica.

 

 

Membres de:

Col·laboren: