Descompte en formació continuada en màsters i postgraus

El COETIC ofereix als seus col·legiats descomptes en formació continuada pel que fa a màsters i postgraus.

Fruit del conveni amb les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà, els col·legiats del COETIC poden accedir als següents descomptes:

  • Descompte general per a membres del COETIC: 17% de descompte.
  • Inscripció en grup de 3 col·legiats: 20% de descompte.
  • Inscripció en grup de 4 a 6  col·legiats: 30% de descompte.
  • Inscripció en grup de 7 o més: 40% de descompte.

Postgrau en Business Intelligence (2a edició)

Aquest postgrau proporciona una sòlida formació teorico-pràctica amb l'objectiu de formar professionals capacitats per liderar i dur a terme projectes de Business Intelligence de qualsevol àmbit i sector. L'orientació del curs és tant funcional com tècnica , posant en pràctica els conceptes teòrics a partir d'exemples i casos d'èxit reals a les empreses.

Postgrau en Gestió de Projectes – Postgrau de Gestió Empresarial

Organitzat conjuntament amb el MIC Productivity, aquest ostgrau presenta un currículum formatiu format per diferents mòduls de capacitació generalista en la Definició, Planificació i Gestió de Projectes i dels seus principals aspectes. Amb un enfocament eminentment pràctic es treballaran diferents metodologies (Mètrica, PRINCE2...) i eines com: Microsoft Project Portfolio, Project Professional, Microsoft Project Server i Microsoft Office SharePoint Server entre d'altres.

Màster oficial en Gestió de la Informació i el Coneixement en l'àmbit de la Salut (5a edició)

Es tracta d'un màster oficial de la UAB, organitat conjuntament amb el Consorci Sanitari del Parc Taulí (Sabadell), que pretén formar professionals amb un coneixement profund de les organitzacions sanitàries amb l'objectiu de capacitar-los per avaluar i dissenyar els seus sistemes d'informació, tant a nivell departamental com en l'àmbit global de la institució, i gestionar la implantació de possibles canvis.

Màster en Disseny Multimèdia (9a edició)

Títol propi de la UAB que proporciona una sòlida formació tècnica en “User Xperience” (disseny Centrat en l’Usuari).

 

Membres de:

Col·laboren: