15% de descompte en el postgrau en Smart cities de La Salle

Els col·legiats del COETIC poden accedir a un 15% de descompte en un postgrau pioner a nivell estatal que ha convocat La Salle per a enginyers i professionals tècnics de l'administració.

Un punt diferenciador és que l’alumne que vingui d’una empresa o ajuntament pugui aprofitar algun projecte intern, és a dir, que l’alumne agafi aquest projecte que segurament tenen en ment i l’executin com a treball final de màster.

Aquest postgrau té com a objectiu formar els primers especialistes en el camp de les Smart Cities, un camp que creiem que tota ciutat i municipi acabarà adherint-se.

Els municipis que no optin per un model de ciutat intel·ligent moriran lentament per la falta de control de la despesa, sobretot en el caràcter energètic, on l’increment constant del preu de la energia (llum, gas, aigua, etc.) farà que els impostos s’hagin de dedicar exclusivament a pagar aquests increments. La Smart City, entre altres coses, hauria de tenir com a prioritat el control de la despesa energètica i com a derivada el control del cost econòmic d’aquests serveis bàsics.

Aquest postgrau, tot i l’elevat caràcter tècnic per a la formació de professionals, no ha oblidat la importància de saber gestionar el marc legal, la seguretat informàtica (protecció del sistema vers atacs externs), les diferents fórmules de finançament dels projectes/models de negoci per assolir la Smart City i la gestió i manteniment un cop implementada.

El programa consta d'uns mòduls tècnics que donen un gran coneixement especialitzador en vàries competències verticals clau en el desenvolupament de les Smart Cities, i una visió més global per mitjà de 12 seminaris experts impartits també per empreses i representants de l'Administració amb experiència en el desplegament de solucions TIC per a les ciutats. A més, es veurà finalitzat amb un projecte final realitzat en grups pels alumnes, i que estarà basat en un cas pràctic sorgit de les necessitats dels propis ajuntaments (Barcelona, Sabadell i L'Hospitalet), i co-dirigit pels propis ajuntaments, les empreses col·laboradores i el professorat de la universitat.

DETALL TÈCNIC DEL POSTGRAU EN SMART CITIES

DENOMINACIÓ TITOL: Postgrau en ciutats intel·ligents: la integració sostenible

CENTRE: Universitat Ramón Llull, Enginyeria i Arquitectura La Salle

MODALITAT/METODOLOGIA: Presencial

DATA/DURACIÓ: 6 mesos

HORARI: Les classes s’impartiran 3 dies a la setmana (dimarts, dimecres i dijous), de 19h a 22h. Els dijous s’impartiran els seminaris experts.

CRÈDITS ECTS: 30

PREU*: 3.500 euros
*Els alumnes procedents del COETTC gaudeixen d'un descompte del 15%.

ALUMNES: Destinat a Graduats en enginyeries, enginyers tècnics o superiors fins al postgrau de les especialitats:

o Telecomunicacions.
o Electrònica.
o Industrial.

Alumnes interessats amb altres perfils també seran considerats. Tots els interessats seran valorats de forma individual segons la seva formació i la seva experiència professional, per tal de validar la seva capacitat per la realització del postgrau.

Per a consultar els objectius, contingut complet i programa del curs feu clic aquí.

 

Membres de:

Col·laboren: