Resultats de l’estudi de la percepció dels pares sobre les enginyeries TIC

L’estudi realitzat per l’Associació Itscool, en col·laboració amb la FaPaC, destaca la bona percepció sobre el futur professional de les enginyeries en informàtica i telecomunicacions.

L’enquesta realitzada pretén analitzar la percepció que tenen els pares dels alumnes dels darrers cursos de primària i d'ESO envers els estudis i professions d’enginyeries TIC, entenent per TIC les noves tecnologies de la informació i comunicació que avui trobem per tot arreu, de manera evident  (mòbils, internet, programes informàtics, etc.) i no tant (control del transport públic, loteries, pagaments, cinema/TV/radio, nous electrodomèstics, etc.), que són una realitat mercès a la feina desenvolupada pels enginyers i enginyeres en informàtica, telecomunicacions, electrònica i multimèdia principalment.

Han respost l’enquesta més de 500 famílies distribuides en 22 comarques de Catalunya.  Algunes de les dades més detacables de l’estudi són:

 • Un 53% dels pares pensen que l'índex d'ocupació dels enginyers TIC és alt o molt alt.
 • La majoria de pares (45%) no tenen preferència pels estudis dels seus fills, tot i que en un 52% els hi agradaria, o no els hi semblaria malament, que els seus fills fessin una carrera relacionada amb les TIC.
 • Només un 3% no voldrien que els seus fills estudiïn una carrera relacionada amb les TIC.
 • De manera majoritària (85%), els pares creuen que seria bo que enginyers TIC fessin xerrades a les escoles sobre la professió.

El 60% del pares mostren un bon coneixement de les sortides professionals vinculades a les TIC i valoren positivament (acord o molt d’acord) la majoria dels criteris estudiats:

 • Són professionals de futur: 80%
 • Grau d'exigència professional alt: 73%
 • Tenen un treball força creatiu: 65%
 • La seva tasca té un impacte social positiu: 62%
 • Han de tenir bones capacitats comunicatives: 55%
 • Prestigi i reconeixement social: 54%
 • Fan una feina amb força responsabilitat social: 53%

Seguint el mateix criteri, els factors que menys és valoren són:

 • Treballen fonamentalment en equip: 44%
 • Mantenen alta la seva motivació professional: 42%
 • Els seus ingressos són alts: 33%

L’Associació Educativa Itscool, impulsada per Tecnonews, plataforma digital especialitzada en tecnologies de la informació, i per SingularNet,  experts en desenvolupament de les organitzacions a través de les persones,  vol promoure el  coneixement i l’acostament a les carreres d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació (TIC) als alumnes de Primària  i Secundària  per tal d’incrementar-ne el nombre de  matrícules futures en els graus.  El Comitè d’Impuls d’Itscool, esta format institucions, universitats, col·legis professionals i empreses:

 • Departament d’Ensenyament
 • Departament d’Economia i Coneixement
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (UPC)
 • Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)
 • Escola d’Enginyeria de la Universitat Autónoma de Barcelona
 • Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
 • Escola Superior Politècnica - Universitat Pompeu Fabra
 • Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels ( UPC- Barcelona TECH)
 • TecnoCampus
 • UOC ( Universitat oberta de Catalunya)
 • Escola Politècnica Superior- Universitat de Lleida
 • Enginyers Informàtics de Catalunya
 • La Salle – Universitat Ramon Llull
 • Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya - Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació. Telecos.cat
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
 • Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
 • Tecnonews
 • SingularNet Consulting
 

Membres de:

Col·laboren: