El COETIC certifica l’experiència dels analistes en informàtica forense

El COETIC ofereix el servei col·legial de Certificació de l’Experiència Professional per a Reconeixements Acadèmics i Laborals (CEPRAL) per possibilitar la certificació de l’experiència professional en les activitats professionals informàtiques.

L’objectiu del servei CEPRAL és facilitar, per mitjà de l'experiència professional demostrada, l'accés a millores laborals i l'obtenció de convalidacions acadèmiques.

El COETIC amplia la seva oferta de certificacions d'experiència professional amb el perfil Computer Forensics Analyst (CFA) davant el previsible augment d’aquesta activitat professional.

Un analista en informàtica forense és el professional que adquireix, recupera, gestiona, analitza i presenta les evidències digitals contingudes en sistemes informàtics i dispositius de tecnologia digital. Aquest perfil és d'aplicació per a tots els professionals dedicats, en els aspectes tècnics fonamentalment, a la pràctica forense en l'àmbit de les TIC, els quals, a més de coneixements molt específics i necessaris per dur a terme aquestes activitats, disposen d'experiència professional que els permet realitzar-les amb prou garantia professional de qualitat.

Es tracta d'un perfil professional que s'adreça a un col·lectiu molt específic i reduït. El previsible creixement d'activitat professional forense en informàtica, ha conduit al COETIC a habilitar aquesta nova certificació perquè la societat pugui identificar clarament als professionals amb experiència en aquest àmbit professional.

Com a totes les certificacions CEPRAL, un cop valorada positivament l'adequació de l'activitat professional al perfil CFA, s'assigna un nivell de certificació entre 1 i 10 segons el temps de dedicació i els estudis acreditats. Els nivells 1 i 2 corresponent a la franja Júnior, del 3 al 7 a la Sènior i del 8 al 10 a la de Veterà o Fellow.

El COETIC desitja que aquesta nova certificació CFA tingui tan bona acollida com les anteriors certificacions del nostre catàleg de certificacions d'experiència professional CEPRAL.

Podeu trobar més informació sobre la certificació d'experiència professional CFA aquí o visitant la plataforma https://coetic.cepral.net

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents