2a Edició Curs Peritatges / Expert Witness


Durant els messos de febrer i març es realitzarà la 2a Edició del Curs de Peritatges/Expert Witness amb l'objectiu de donar a conèixer els coneixements mínims per formar part del col·lectiu de Pèrits Judicials dintre del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica.

Durant el curs es proporcionaran els conceptes bàsics, jurídics i metodològics per ser Pèrit Judicial en temes d'enginyeria tècnica en Informática, considerant les actuacions judicials, dictàmens i informes i les responsabilitats dels perits. Es veurà el funcionament pràctic per mitjà de casos i exemples.

El curs tindrà lloc en horari de divendres tarda (17:30-21:30h) i dissabtes matí (9.30h-13.30h) els dies 25 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març (aquest calendari pot acabar patint alguns petits ajustaments).

El COETIC com a institució oficial que dóna un servei al ciutadà i a la societat, està obligat a proporcionar pèrits tècnics a la Justícia, sempre i quan aquesta li ho sol·liciti. És per aquest motiu que volem fomentar l'exercici lliure de la professió de pèrit, introduint als col·legiats que ho dessitjin en el món jurídic, per tal que puguin escollir aquesta alternativa de desenvolupament de la nostra professió.

Amb un total de 20 hores de duració tindrà el següent programa formatiu:


SESSIÓ 1: INTRODUCCCIÓ

Conceptes bàsics
Funcions del pèrit
Tipus d'intervencions
Protocol d'actuació

Problemàtiques de la prova
Les garanties processals
Els drets fonamentals
El codi penal

SESSIÓ 2: LA PRÀCTICA PERICIAL

Procediments i tècniques pericials
Anàlisi de la documentació
Elaboració del dictamen pericial
Redacció de l'informe

Aspectes rellevants del marc judicial que ha de conèixer el pèrit
Organització de l'Administració de Justícia
Actors
Jurisdiccions

SESSIÓ 3: INVESTIGACIÓ DIGITAL

Conceptes bàsics d'informàtica forense
Gestió de l'evidencia digital
Eines, límits, possibilitats
Actuacions típiques

La informàtica forense en les organitzacions
Valor probatori i admissibilitat legal de la informació electrònica
La necessitat de normatives
Cas pràctic

SESSIÓ 4: LA PROFESSIONALITAT DEL PÈRIT

Drets, deures i responsabilitats
Honoraris
La comunicació entre el Jutjat, el Pèrit i les Parts
Competències professionals. Requisits d'índole administrativa

Lleis i normatives en les àrees d'interès pels peritatges TIC
Propietat intel·lectual i industrial
Llei de Protecció de dades de Caràcter Personal
Conflictes de drets en l'àmbit d'Internet i les comunicacions

SESSIÓ 5: TALLER DE PERITATGES

En el tribunal
Personal de l'Administració de Justícia
El pèrit como auxiliar del jutge
Què valora un advocat en un pèrit

Taula rodona
Experiències dels participants
Exposició de conclusions
Debat


Professorat que impartirà el curs:

Assumpció Guasch. Diplomada en Informàtica, màster en Tecnologies de Seguretat Informàtica, Auditora Informática i Auditora BS 7799 en seguretat de SI. Consultora docent de la UOC en peritatges informàtics i autora de diverses publicacions. Vicedecana de Relacions Institucionals del COETIC.

Josep María Arqués Soldevila. Llicenciat en Informàtica. Analista en informàtica forense. Ha treballat com a professor ajudant i associat, en el Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB i com a consultor de la UOC. Autor de diverses publicacions.

Esther Morón Lerma. Llicenciada en Dret. Doctora en Dret. Professora de Dret Penal, delinqüència tecnològica i legislació informàtica (UAB). Autora de diverses publicacions.

El cost serà de 200€ per a membres del COETIC i COETTC, de 375€ per a la resta d'alumnes. El COETIC ofereix dues beques amb el 50% del descompte per  aquells col·legiats que puguin demostrar que es troben en situació d'atur en el moment d'iniciar el curs.

Aquelles persones interessades en assistir, si us plau contacteu amb informacio@coetic.org

 

Membres de:

Col·laboren: