LECrim

En marxa la reforma de la llei d'enjudiciament criminal (LECrim)

Ja està en marxa la reforma de la Llei Orgànica 13/2015 amb l'objectiu d’enfortir els drets processals de conformitat amb les exigències del Dret de la Unió Europea i la regulació de les mesures referents a la investigació tecnològica en l’àmbit dels drets a la intimitat, al secret de les comunicacions i a la protecció de dades personals garantits per la Constitució Espanyola.

Aquesta llei entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació en el “Boletín Oficial del Estado”, amb excepció de les modificacions introduïdes en els articles 118, 509, 520, tercer i 527 de la llei d’enjudiciament criminal (LECrim) per als apartats un, tres, quatre, cinc i sis de l’article únic, que ho farà el proper dia 1 de novembre de 2015.

Subscriure a RSS - LECrim
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents