factura electrònica

El MINHAP aprova una ordre que homogeneïtza els criteris de validació i generació de la factura electrònica

Després de 6 mesos de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013 de factura electrònica, l’experiència adquirida respecte als problemes detectats en la presentació i recepció de la factura electrònica a través dels punts generals d’entrada de factures electròniques, la seva anotació en el registre comptable de factures, i posterior tramitació del procediment de conformitat i del reconeixement de l’obligació, han motivat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a aprovar aquesta ordre ministerial a fi d’establir criteris homogeneïtzadors pel que fa a la validació de la factura electrònica i, per tant, a la seva generació.

Subscriure a RSS - factura electrònica
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents