Política de privadesa del COETIC

 

Consentiment explícit

En primer lloc, et recordem que, en col·legiarte, ja vas donar el teu consentiment fefaent i explícit a la recollida i tractament de les teves dades a una base de dades interna i automatitzada. En concret, el consentiment es va atorgar a través del formulari d’alta (sol·licitud de col·legiació) que vas haver d’emplenar en el moment de la teva col·legiació.

 

Ús de les teves dades personals

  • Principalment i bàsica, necessitem les teves dades per poder gestionar la teva pertinença com a col·legiat al nostre col·legi. Això inclou, entre d’altres, el possible enviament de missatges de correu electrònic relacionats amb l’operativa diària del COETIC (notificacions de reunions de junta i/o assemblea, comunicació d'actes de reunió, sol·licituds de peritatges, comunicacions sobre el pagament de les quotes col·legials, etc.) o l'enviament postal dels carnets de col·legiat i/o altre marxandatge relacionat.
  • Puntualment, per poder enviar-te comunicacions comercials i informatives que poden ser del teu interès (per exemple, descomptes en formació universitària -màsters o postgraus- o altra tipus de cursos; assistència a esdeveniments -xerrades, col·loquis, simposis- relacionats amb el món TIC; notícies rellevants sobre el nostre sector; etc).
  • Per últim, per complir amb les obligacions legals en vigor i les que es puguin aprovar en el futur.

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades personals és el COETIC (Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya) amb CIF G62641311 i domicili social al carrer Via Laietana 39, 3a planta, 08003 Barcelona.

 

Delegat de protecció de dades

És la persona física -designada perl Degà i la Comissió de Govern del COETIC- encarregada de protegir les teves dades personals al Col·legi. Sempre podràs contactar amb ell per qüestions relacionades amb la privacitat de les teves dades, bé mitjançant l'adreça de correu electrónic dpo@coetic.cat o bé enviant una carta postal a “COETIC (a/ DPO) - Via Laietana 39 3a planta - 08003 Barcelona”

 

Cessió de dades

Mai no cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats a fer-ho per llei o perquè així ens ho hagis autoritzat prèviament i de manera expressa.

 

Temps de conservació de les dades

Mantindrem les teves dades personals sempre i quan estiguis col·legiat. Si alguna vegada decideixes donar-te de baixa del Col·legi, procedirem a eliminar les teves dades del nostres registres.

 

Drets pel que fa a les teves dades

  • Accés o rectificació: pots consultar i / o sol·licitar la modificació de les teves dades personals.
  • Supressió: pots sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals.
  • Oposició o limitació: pots sol·licitar que no es tractin les teves dades o que s'estableixi una limitació pel que fa al seu tractament.
  • Portabilitat: pots sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer que ens autoritzis expressament.
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents