Doble col·legiació

Tota persona amb condició de col·legiat/da que demostri que està col·legiat en qualsevol altre col·legi professional, gaudirà d'un descompte i pagarà només el 50% de la quota col·legial (no es farà descompte en la part econòmica de l'assegurança doncs aquesta no està excempta per nosaltres de pagar a la mútua). Així, si un col·legiat té la condició de "doble col·legiat" podrà pagar 24€ al trimestre per comptes dels 36€ actuals.

Per a acollir-se a aquesta oferta només cal fer-nos arribar anualment un certificat o comprovant conforme està col·legiat en un altre col·legi professional.

Així per exemple si disposes de les titulacions d'Enginyeria en Informàtica i Enginyeria Técnica en Informàtica, podràs pertanyer simultàniament al COETIC i al COEINF.  

Per què serveix la doble col·legiació?

Si has estudiat dues carreres universitàries, per què has de renunciar a una de les titulacions? Tots els Col·legis tenen com a lema la defensa de la professió, i per tant, quant més col·legiats siguem més  pes tindrem davant la societat i els poders polítics per realitzar la nostre tasca.  

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents