CCII-CONCITI: Més units que mai!

Tant els Col·legis d'Enginyers en Informàtica com els d'Enginyers Tècnics en Informàtica van mostrar en la reunió del passat dissabte 21 de febrer a Madrid que són un col lectiu unit, fort i amb moltes ganes de lluitar contra la destrucció de la nostra titulació i la nostra professió. Les reunions del CCII (Gestora del Consell de Col legis d'Enginyers en Informàtica) i de CONCITI (Gestora del Consell de Col legis d'Enginyers Tècnics en Informàtica) van tenir lloc primer de manera particular i després de forma conjunta en una reunió històrica del CCII i CONCITI. En les reunions hi va haver un gran èxit de participació i van tenir lloc en un ambient cordial i distès sense que això impedís que es tractaran els temes que ens afecten amb el rigor i la contundència que requereix la situació. En la reunió de la gestora CONCITI en què van participar els col legis d'Astúries, Canàries i Catalunya, i representats els Col legis de Balears i la Galícia. Es van tractar temes com l'estudi de la situació actual de la professió, la presentació del Pla estratègic del CONCITI, on entre altres coses es abord la necessitat de reestructuració dels diferents agents involucrats en el defensa de la professió Informàtica i com millorar la comunicació i presa de decisions entre els mateixos, així com la difusió de la informació entre tots els interessats tant organismes com particulars. Tot seguit es van incorporar a la reunió dels Col legis d'Enginyers Tècnics en Informàtica d'Andalusia (recent constituït), Castella La Manxa i representat el Col legi de la Comunitat Valenciana. En la reunió es van centrar fonamentalment en dues qüestions: les mobilitzacions i el tipus d'accions a dur a terme i l'ingrés dels Col legis de ITIS que encara no s'han adherit a la gestora. Respecte a les mobilitzacions es destaco la dificultat per coordinar accions coincidents en el temps en tot el territori nacional. La conclusió a la qual es va arribar és que tots els Col legis recolzaran qualsevol tipus de mobilització amb independència del grau d'implicació en les mateixes que dependrà en darrer terme de les capacitats i idiosincracias de cada territori. Pel que fa a la integració dels col legis que no pertanyen a CONCITI, l'acabat de crear CPITIA (Andalusia) va manifestar la seva intenció de adherise a CONCITI quant la seva Junta de Govern informe positivament, el que s'espera que sigui en breu. El Col legi d'ITIS de Castella la taca i el de València, tradicionalment allunyat de la gestora, van mostrar un clar acostament i no van descartar la possibilitat d'adhesió en un futur proper. Per acabar la atapeïda agenda, va tenir lloc la reunió de les gestores del CCII i de CONCITI en una cordial reunió on CONCITI proposar accions conjuntes i que entre altres són:

* Iniciativa de resposta a la contestacions rebudes del defensor del poble.* Iniciativa d'enviament a l'equivalent europeu del defensor del poble.* Creació d'un suport centralitzat i de referència de notícies, i comunicats de la plataforma CCII-CONCITI* Creació d'una enquesta patrocinada per CCII-CONCITI sobre les mobilitzacions en Informàtica per a l'elecció òptima de dates i iniciatives* Agilització de la transmissió de la informació i presa de decisions.

En la reunió del CCII participar els col legis d'Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galícia i Múrcia. Els Col legis de II ratificar de manera unànime el seu suport a l'actual direcció del CCII que va fer una síntesi molt encertada de la situació actual que es podria resumir en:

 • El Govern no ens té en compte per a res i totes les seves accions fins al moment han estat basades en les bones formes però sense mostrar cap símptoma de voler atendre les nostres reivindicacions.
 • El Govern pensa que no som un problema i ens dilueix en la problemàtica de Bolonya.
 • El Govern utilitza arguments manidos sobre la manca d'unitat del col lectiu en un intent desesperat de minar la moral entre un conjunt de professionals que cada vegada ens sentim més forts i més capaços d'enfrontar obertament al ell.
 • No hi ha cap voluntat política de canvi.
 • És necessari un increment de la pressió del Govern i es va a desenvolupar un pla d'acció contundent.
 • És necessària una major col laboració i implicació per desenvolupar més activitats. Els Col legis aportaran més mitjans humans a la causa.
 • Anem a reforçar la coordinació i el treball conjunt del CCII, CONCITI, CODDI i RITSI.
 • Les prioritats actuals són la regulació de la professió i dels estudis universitaris d'Enginyeria en Informàtica.
 • Estem avançant en molts fronts: polític, jurídic, mediàtic, social, etc. però no obstant això queda molt camí per recórrer i hem de ser molt pragmàtics.
 • Cal reforçar la comunicació amb els col legiats i professionals per fer-los arribar millor la informació sobre les accions que constantment es duen a terme per part dels Col legis.
 • Aquestes reflexions van ser debatudes i compartides per tots els degans que van manifestar clarament la intenció de treballar encara més per aconseguir els objectius que ens hem marcat aportant més mitjans i duent a terme més accions. En concret els acords a què es va arribar a la reunió van ser:
 • Aprovació 
 unànimement el 
 ingrés 
 a 
 la gestora del 
 CCII 
 de 
 els 
 Col legis 
 d'Andalusia, Extremadura i Galícia.
 • Ratificació de la gestió de la secretaria general per unanimitat.
 • Establiment dels següents objectius a curt termini: o Reorganització interna per aconseguir més efectivitat o Reglamentació dels estudis o Creción del Consell de Col legis de II.
 • A mig termini es persegueix la regulació professional centrant en aspectes concrets i clars de la professió.
 • Els estatuts de la gestora del CCII no seran objecte de revisió pel moment per centranos completament sobre la problemàtica actual.
 • Fins que es creï el Consell de Col legis de II, la gestora assumeix la representació dels interessos corporatius de la professió d'Enginyers en Informàtica en l'àmbit nacional i internacional d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 12/1983 de Procés Autonòmic.
 • Les relacions de la gestora del CCII amb el col lectiu d'Enginyers Tècnics en Informàtica es realitzaran a través d'CONCITI

Finalment la jornada va acabar amb un dinar conjunt en el qual es van seguir tractant les qüestions debatudes en les reunions anteriors i en la qual es va comptar amb la participació del president de RITSI que va presentar la postura dels estudientes i plantejar futures mobilitzacions que hauran de ser coordinades entre tots tal com s'havia acordat en les reunions del matí.

 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell