Workshop Human-Computer Interaction: Usabilitat, Accesibilitat i Maquetació-Desenvolupament FRONT-END

Lloc: Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà, Avinguda de la Generalitat, 202-206 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 
Tipus de títol:  Diploma emés per l'E.U. d'Informàtica Tomàs Cerdà
 
Data inici i final:  Divendres, 6 Juny, 2014 - Divendres, 11 Juliol, 2014
 
Any acadèmic: 2014-2015
 
Durada: 26 hores

Informació General

 Aquest taller està dividit en 4 unitats diferenciades, a través de les quals els participants:

 1 - Coneixeran les principals tècniques d'avaluació de la Usabilitat d'una manera teòorico-pràctica, i des d'un punt de vista transversal, tant des del desenvolupament de les tècniques en si com des del punt de vista de la seva integració en el cicle de desenvolupament de projectes TI tenint en compte les característiques dels mateixos.

 2 - Coneixeran i sabran aplicar les recomanacions de accessibilitat del grup de treball WAI del W3C en el desenvolupament d'interfícies web. També aprendran a avaluar l'accessibilitat mitjançant eines específiques i dissenyar i a dur a terme tests amb usuaris discapacitats reals en laboratori.

 3 - Aprendran conceptes i tècniques per crear una bona organització dels continguts i dissenyar sistemes de navegació i cerca eficaços .

 4 - Desenvoluparan maquetes amb llenguatge estàndard complint recomanacions d'accessibilitat, i coneixeran les nombroses eines que existeixen i que ajuden a crear plantilles.

Es realitzaran pràctiques en laboratori real per dur a terme la part pràctica, avaluant interfícies mòbils i d'escriptori a través de tècniques de monitorització i Eyetracking.

Dirigit a:

Directors de projecte, dissenyadors, programadors, desenvolupadors de Front- end i tot perfil relacionat amb el desenvolupament de projectes de TI.

Continguts

 Unitat 1 - Tècniques d'avaluació de la Usabilitat

 Objectiu: introduir els participants en les principals tècniques d'avaluació de la Usabilitat d'una manera teoricopràctica, i des d'un punt de vista transversal, tant des del desenvolupament de les tècniques en si com des del punt de vista de la seva integració en el cicle de desenvolupament de projectes TI tenint en compte les característiques dels mateixos.

Durada total: 8 hores

Sessió 1 (4 hores)

1.Característiques de l'avaluació en el Disseny Centrat en l'Usuari

2. Tècniques d'avaluació de la Usabilitat

3. El test d'Usabilitat en laboratori

   a) Eyetracking

   b) Entrevistes pre i post -test

4. Test de guerrilla: Walkthrough

5. Preparació dels tests en laboratori

Sessió pràctica (2 hores per grup. Cada grup tindrà un màxim de 3 estudiants)

1. Pràctica de test en laboratori

2. Avaluació d'una aplicació mòbil amb Morae

3. Avaluació d'una aplicació d'escriptori amb Morae

4. Avaluació d'una landing page amb Eyetracking

Sessió 3 (2 hores)

1.Anàlisi de resultats de la pràctica dels tests.Técnicas d'avaluació de la Usabilitat

Unitat 2 - Desenvolupament i avaluació de l'accessibilitat web

Aquesta unitat t'ajudarà a conèixer i saber aplicar les recomanacions de accessibilitat del grup de treball WAI del W3C en el desenvolupament d'interfícies web. També aprendràs a avaluar l'accessibilitat mitjançant eines específiques i dissenyar ia dur a terme tests amb usuaris discapacitats reals en laboratori.

Durada: 6 hores

Continguts

1. Què és accessibilitat, i accessibilitat web

2. Recomanacions del WAI

3. Eines de suport en el desenvolupament accessible

4. Eines d'avaluació de l'accessibilitat. Avaluacions automàtiques i manuals

5. Pràctica en laboratori. Avaluació amb usuaris discapacitats

Unitat 3 - Arquitectura de la Informació

A través d'aquesta unitat aprendràs conceptes i tècniques per crear una bona organització dels continguts i dissenyar sistemes de navegació i cerca eficaços.

Durada: 4 hores

Continguts:

1. Organització de la informació. Aplicació de metadades. Indexació: Classificació i descripció. Taxonomies jeràrquiques. Vocabularis controlats. Polijerarquías i classificació per facetes .

2. Sistemes jeràrquics. Sistemes d'hipertext. Bases de dades.

3. Disseny de sistemes de navegació

4. Disseny de sistemes de recerca

5. Disseny de retolació

6. Sistemes d'indexació social . Folksonomies. Tag- Sorting Tag- Clouds

7. Tècniques de Card sorting i Tree test.

Unitat 4 - Maquetació Estàndard - Desenvolupament Front- end

En aquesta unitat coneixerem les possibilitats que ens brinden les noves tecnologies en el món del Front- end, desenvoluparem maquetes amb llenguatge estàndard complint recomanacions d'accessibilitat, i coneixerem les nombroses eines que existeixen i que ens ajudaran a crear les nostres plantilles.

Durada: 8 hores

Continguts:

1. HTML5, CSS3, Javascript jQuery

2. Frameworks i plugins

3. Maquetació LESS

4. Metodologia OOCSS, Mobile first

5. Pràctica

Dates i preus

Alternativa 1

Sessió 1 ( Usabilitat ): 6 de juny ( 10 a 14 hores )
Sessió de laboratori ( Usabilitat ) amb cada grup ( durada de 2 hores ) . Es farà el 9, 10, 11 o 12 de juny. La data i franja horària concreta es negociarà amb cada grup tenint en compte la disponibilitat dels components del grup.
Sessió 3 ( Usabilitat ): 13 de juny ( 11 a 13 hores )
Sessió 4 ( Accessibilitat ): 20 de juny ( 10 a 13 hores , de 15 a 18 hores )
Sessió 5 ( Arquitectura): 27 de juny ( 10 a 14 hores )
Sessió 6 ( Maquetació ): 4 de juliol ( 9:30 a 13:30 hores )
Sessió 7 ( Maquetació ): 11 de juliol ( 9:30 a 13:30 hores )

Alternativa 2

Sessió 1 ( Usabilitat ): 6 de juny ( 16 a 20 hores )
Sessió de laboratori ( Usabilitat ) amb cada grup ( durada de 2 hores ). Es farà el 9, 10, 11 o 12 de juny. La data i franja horària concreta es negociarà amb cada grup tenint en compte la disponibilitat dels components del grup
Sessió 3 ( Usabilitat ): 13 de juny ( 17 a 19 hores )
Sessió 4 ( Accessibilitat ): 20 de juny ( 10 a 13 hores , de 15 a 18 hores )
Sessió 5 ( Arquitectura): 27 de juny ( 16 a 20 hores )
Sessió 6 ( Maquetació ) : 4 de juliol ( 16 a 20 hores )
Sessió 7 ( Maquetació ) : 11 de juliol ( 16 a 20 hores )

Preu del taller: 420 euros

Preu antics alumnes i associats a COETIC o ATI: 370 euros.

Inscriu-te fent clic aquí.

Font: Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

Data: 

divendres, 6 juny, 2014 - 10:00 a 14:00
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents