Convocatòria de 28 places de Tècnic Superior per a l'Ajuntament de Barcelona

Us informen que fa pocs dies l'Ajuntament de Barcelona ha obert convocatòria per a 28 places de la categoria de Tècnic/a Superior d'Informàtica, mitjançant concurs oposició lliure, corresponents al grup de titulació A, subgrup A1, Escala d'Administració Especial i règim funcionarial

Els requisits per presentar-se són estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, o títol universitari de Grau, o equivalent.

El termini màxim de presentació és fins al proper 12 de febrer de 2019.

Teniu més info aquí:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/tecnica-superior-en-informatica

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents