Entrega de diploma al millor Graduat del Grau EI de l’EPS UdG

El Vicedegà de Relacions Institucionals i Universitats del COETIC (Òscar Planes) i el Vicedegà de Catalunya Nord del COEINF (Àlex Brusi) han fet entrega, fa uns dies, d'un certificat de reconeixement i un petit obsequi al millor titulat del Grau en Enginyeria Informàtica de la promoció 2017-18 de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG), l'estudiant Ramon Viñas, en un acte presidit pel Rector de la UdG (Rector Mgfc. Quim Salvi), la Directora de l’Escola Politècnica Superior (Sra MªÀngels Pèlach), la Presidenta del Consell Social de la UdG (Sra. Rosa Núria) i del Secretari del Patronat de la Politècnica (Sr. Abel Paulet).

Durant l’acte, la Sra. Alícia Casals (Catedràtica d’arquitectura i tecnologia de computadors de la UPC) va dirigir la conferència ‘Enginyeria Biomèdica: l’enginyeria al servei de la salut’. També es va lliurar el premi 'Testimonis EPS' als professors jubilats amb més de 25 anys de serveis a l’EPS. Per últim, es va procedir a la inauguració del nou curs acadèmic EPS 2018-19.

Des del COETIC, agraïm un cop més la col·laboració de la UdG i el seu compromís en l’excel·lència de la nostra professió.

Vídeo de l’acte: canal youtube de l’Escola 

 

 

Membres de:

Col·laboren: