Formació general per a perits judicials

Continuant amb la línia formativa iniciada l’any 2005, el Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats de formació adreçades als perits judicials per tal de millorar-ne la formació en relació amb la seva tasca professional vinculada amb el Departament.

El curs de formació general per a perits judicials té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit.

Destinataris

Professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia.

Programa

Dilluns 13 de novembre
16-19 h

La tasca del perit judicial en els procediments judicials
– La figura del perit
– Obligacions dels perits
– Aspectes processals i administratius
Núria Parra Bueno
Lletrada de l’Administració de justícia del Jutjat Penal núm. 14 de Barcelona

Pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia i llistes de perits
Daniel Castaño García
Cap de Servei de Programes de Suport Judicial de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia

Dimecres 15 de novembre
16-19 h

L’informe pericial: premisses, contingut i desenvolupament
Juan Manuel Acero Vicente
Perit judicial

Defensa de l’informe pericial en vista oral. Actuació del perit
Lluís Morell Peipoch
Perit del Departament de Justícia

Exposició comentada de casos pràctics
Manuel Rey Viñuela
Perit del Departament de Justícia

Col·loqui

Obtenció de certificats

Es lliurarà un certificat d’assistència als alumnes que hagin assistit a un 80 % de les sessions.

Calendari i horari

Els calendaris i horaris es poden modificar d’acord amb les necessitats organitzatives i de disponibilitat de professorat. Si hi ha modificacions, els alumnes admesos als cursos en seran informats amb la màxima antelació possible.

Nombre de places: 35

Preu del curs

Un cop confirmada l’acceptació al curs, s’ha de satisfer l’import de 30,05 €.

Lloc de realització dels cursos

C. Sant Antoni M. Claret, 17, baixos – 43002 Tarragona

Documentació

Programa del curs

Sol·licitud

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents