Enginyers catalans demanen a la Generalitat que no es discriminin els enginyers tècnics i de grau en concursos públics

En un gest inèdit fins ara, tots els col·legis professionals d’enginyers de Catalunya de diferents especialitats –un total de 13- s’han unit per traslladar al Govern català una sèrie de peticions conjuntes, defensar les corresponents atribucions professionals, i posar de manifest un dels problemes que els inquieten: l’adscripció dels enginyers tècnics i de grau als cossos i escales de la Funció Pública.

Els professionals de l’enginyeria arrosseguen cert malestar des que es va implantar el Pla Bolonya en els estudis d’enginyeria, ja que en nombroses convocatòries de places per al Grup A1 s’exclouen els enginyers graduats, mentre que algunes places del Grup A2 les administracions estan oblidant incloure als enginyers tècnics, de forma que es contravé la Llei de l’Estat de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

És per això que els 13 col·legis professionals d’enginyers han volgut traslladar al govern la petició que les administracions redactin les bases de les convocatòries dels processos selectius de forma que es respecti la normativa reguladora de les titulacions universitàries i la legislació de funció pública, per evitar que candidats quedin exclosos indegudament d’aquestes convocatòries. Així doncs, han reivindicat els drets dels enginyers graduats i els enginyers tècnics a accedir a places de concurs públic i ofertes laborals convocades per administració i empreses.

A la reunió amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Meritxell Borràs, hi han assistit en representació de la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC) el degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Miquel Darnés i Cirera, i el degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Obres Públiques de Catalunya (CETOP) Xavier Font i Mach. La Consellera els ha rebut acompanyada de Susanna Bouis, directora general de Funció Pública. Ambdues s’han compromès a analitzar la situació amb les diferents casuístiques que els degans han presentat i a impulsar criteris comuns entre els departaments a l’hora de publicitar les places objecte de concurs.

La reunió ha servit també per donar a conèixer el potencial dels col·legis professionals com a eina eficaç a l’hora de defensar els drets dels enginyers i de les professions i els interessos de la societat, el seu paper com a interlocutor, i per posar en valor la titulació dels enginyers tècnics i de grau.

LA METGEC, una experiència de cooperació sense precedents

La Mesa d'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC) es va crear l’any 2012 amb l’objectiu de posar en valor les titulacions dels enginyers tècnics i de grau i defensar interessos comuns de la professió, i es tracta d’un plataforma de cooperació sense precedents a Catalunya que ha servit per potenciar el lligam entre tots els col·legis professionals de les diverses enginyeries i per fixar posicionaments estratègics de consens. 

Formen la Mesa el Col·legi d’Enginyeries Tècniques i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Obres Públiques de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú, el Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica y Topogràfica - Catalunya, el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos i el Colegio Oficial Peritos e Ingenieros Tecnicos Navales. 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents