“Les barreres per a les dones hi continuen sent”

Assumpció Guasch, exvicedegana de Relacions Institucionals del COETIC i actual Defensora de la Persona Col·legiada, treballa com a consultora independent en les TIC i la protecció de dades. Va ser la representant de la xarxa internacional  Women's Networking Support Programme, de la que segueix sent membre, i va presidir l'associació Espiral Educació i Tecnologia en els seus inicis.

Dona, professional i un referent del sector TIC  a Catalunya, l’Assumpció Guasch respon a les nostres preguntes en aquesta entrevista amb motiu del Dia Mundial de les Noies i les TIC, que se celebra el 28 d’abril per fomentar la feminització del sector de les noves tecnologies.

 

Consideres que s’estan portant a terme mesures efectives per retenir i alentir el talent femení?

Sí. Però són insuficients.

 

Quins estaments creus que tenen més responsabilitat en aquest afer? El polític, l’educatiu, el social...?

Tots aquests estaments i tota la societat, segons el lloc de cadascú.

Jo sóc força partidària de l’estratègia del "Mainstreaming" (transversalitat) en les Polítiques d'Igualtat (pots consultar a https://www.sernam.cl/pmg/archivos_2007/pdf/Art_MainstreamingUE.pdf) i això, ben aplicat, pot donar els instruments necessaris a cada un dels estaments implicats.

També cal el canvi d'imaginaris i la formació específica en aquest àmbit de les persones -homes i dones- i no considerar que és sols una qüestió de les dones, tant a nivell de l’anàlisi de les situacions amb perspectiva de gènere, com en la resolució de les desigualtats que es produeixen.

I, com diu l'article recomanat, això no vol dir suprimir altres tipus de mesures, fruit d'altres estratègies.

 

Com a dona i professional de les TIC, què els hi diries a les noves generacions de noies que pensen en estudiar una carrera tecnològica?

El mateix que els deia als meus fills quan eren petits i respecte d'alguna cosa em deien que "era de nens" o "era de nenes". Els deia "que no es deixessin enredar i que fessin el que volguessin".

Potser, a més a més, els hi explicaria algunes "batalletes" al respecte, però no gaires. Les essencials que, més o menys, van lligades als temes de: capacitat de decisió, igualtat de sous, mecanismes de poder, etc.

A part d'això, els hi diria el mateix que a un noi que volgués fer una carrera tecnològica.

 

Es preveu una escassetat de personal qualificat per ocupar futurs llocs de treball en el sector de les TIC. Quines solucions o iniciatives proposaries?

Potser hauríem de començar a mirar-ho des de la perspectiva inversa: que els futurs llocs de treball en el sector de les TIC es creïn a la mida de les persones qualificades. Això va més enllà de tenir un gimnàs a la feina o de privilegis anecdòtics.

 

Creus que arribarà la feminització als llocs directius i millor valorats del sector TIC o és una utopia?

Jo no parlaria de "si arribarà la feminització als llocs directius", sinó de "si arribaran més dones als llocs directius i millor valorats". Alguns dels valors i maneres de fer que, en general es consideren femenins, hi estan entrant ja, tot i que s'hauria d'analitzar com, però les barreres per a les dones hi continuen sent i, això sí, el famós sostre de vidre va agafant altres tonalitats, sense gaires variacions més. Es posen alguns exemples de les dones en aquests llocs i això està bé però, per desgracia, sols són excepcions.

En tot cas, serà una utopia si així ho seguim consentint. Està ben estudiat que és molt difícil arribar a un altre situació més equilibrada sense establir mesures de paritat obligatòries, o altres mesures específiques apropiades segons el cas o situació concreta, que també n’hi ha.

Però, com altres menes de mesures per modificar desequilibris molt arrelats en les societats, aquestes mesures compensatòries de les desigualtats per gènere, tenen ràpidament detractors, detractores i arguments absoluts per generar els anticossos necessaris  per tal de neutralitzar-les.

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents